Święcenia kapłańskie: 1986, Obra

Placówki:

  1. 1979-1980 (Święty Krzyż) – nowicjat;
  2. 1980-1986 (Obra) – studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów MN (Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu);
  3. 2010–2016 (Poznań) – superior, misjonarz ludowy i rekolekcjonista;
  4. 2016–2018 (Warszawa) – misjonarz ludowy i rekolekcjonista;
  5. 2018–2020 (Lublin) – superior, ekonom, misjonarz ludowy i rekolekcjonista;
  6. 2020- (Kodeń) superior (przełożony zakonny), dyrektor Domu Pielgrzyma, misjonarz ludowy i rekolekcjonista.