Święcenia kapłańskie: 14.06.1986, Obra

Placówki:

 1. 1979-1980 (Święty Krzyż) – nowicjat;
 2. 1980-1986 (Obra) – studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów MN (Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu);
 3. 1986-1989 (Lubliniec) – misjonarz ludowy
 4. 1989-1994 (Bar na Podolu, Żmerynka, Gniewań, Kijów) – posługa misjonarska na Ukrainie w czasach zmian ustrojowych
 5. 1994-1998 (Poznań) misjonarz ludowy, rekolekcjonista
 6. 1998-2001 (Zahutyń) – Duszpasterstwo powołań
 7. 2002-2003 (Szumilino, Białoruś) – misjonarz
 8. 2003-2004 (Kodeń) – misjonarz ludowy, rekolekcjonista
 9. 2004-2010 (Warszawa) – misjonarz ludowy, rekolekcjonista
 10. 2010–2016 (Poznań) – superior, misjonarz ludowy i rekolekcjonista;
 11. 2016–2018 (Warszawa) – misjonarz ludowy i rekolekcjonista;
 12. 2018–2020 (Lublin) – superior, ekonom, misjonarz ludowy i rekolekcjonista;
 13. 2020- (Kodeń) superior (przełożony zakonny), kustosz sanktuarium, misjonarz ludowy i rekolekcjonista.