Święcenia kapłańskie: 24.05.1969 (Poznań)

Placówki:

1958-1962 – NSD Markowice

– nowicjat Święty Krzyż

1963-1969 (Obra) – studia w Wyższym Seminarium Duchownym

1969-1970 Lubliniec – rok pastoralny

1970-1973 Kędzierzyn-Koźle  – wikariusz parafii pw. św. Mikołaja

1973-1980 Kamerun, misjonarz

1980-1997 Madagaskar, misjonarz

1997-2011 Poznań – dyrektor Prokury Misyjnej

2012- (Kodeń) – duszpasterz pielgrzymów, rekolekcjonista, egzorcysta,