Święcenia kapłańskie: 2018 r., Obra

Placówki:

 1. 2006-2009 Markowice – uczeń Niższego Seminarium Duchownego;
 2. 2009-2010 Święty Krzyż – nowicjat;
 3. 2010-2012 Obra – studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów MN;
 4. 2012-2015 Rzym – studia teologiczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim;
 5. 2015-2016 Obra – studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów MN;
 6. 2016-2017 Tywrów na Ukrainie – staż misyjno-pastoralny;
 7. 2017-2018 Kijów na Ukrainie – staż misyjno-pastorlany;
 8. 2018-2020 Wrocław – wikariusz w parafii NMP Królowej Pokoju na Popowicach;
 9. 2020-2021 Lublin – studia z zakresu teologii dogmatycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II;
 10. 2021-2022 Kodeń – duszpasterz pielgrzymów;
 11. 2022 Kodeń – wikariusz w parafii św. Anny.