o. Michał Hadrich OMI – proboszcz parafii św. Anny w Kodniu,

O. Krzysztof Wolnik OMI – wikariusz

POPRZEDNI PROBOSZCZOWIE KODEŃSCY

Przy drewnianym kościele katolickim Ducha Świętego (obecnie nieistniejący): ks. Adam Zubrzycki (do ok. 1578 r.), ks. Mikołaj Kiersnowski, ks. Taras Tymofiewicz (do ok. 1625 r.)

Po przemianowaniu kościoła Ducha Świętego na szpitalny, parafia rzymskokatolicka ustanowiona przy murowanym kościele św. Anny: s. Jakub Bielawski – pierwszy prepozyt (do 1654 r.), . Jan Korycki (1654-?), ks. Mikołaj Siestrzewitowski (1657?-1678), ks. Stanisław Bedliński (ok. 1678-1688; od 1683 roku biskup pomocniczy diecezji łuckiej), ks. Paweł Sapieha (1689-1703; w 1715 roku mianowany biskupem żmudzkim), ks. Piotr Stanisław Putkowski (1703-); od 1710 r. infułat kodeński*, ks. inf. Józef Jerzy Załuski, ks. inf. Leopold Korzeniowski, ks. inf. Ignacy Krasicki (1765-?) od 1767 r. biskup warmiński, ks. inf. Felicjan Mierzejewski, ks. inf. Szymon Paliszewski (1808-1840), ks. inf. Tytus Zegart (1841-1875) – zesłany na Syberię przez władze carskie, ks. inf. Ludwik Molle (1917-1920) posługę kapłańską sprawował wśród katolików kodeńskich od 1905r., ks. inf. Stanisław Tuz (1920-1927)

Proboszczowie Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej: o. Leonard Nandzik OMI (1927-1929), o. Paweł Kulawy OMI (1929-1933), o. Franciszek Kowalski OMI (1933-1947), o. Władysław Sypniewski OMI (1947-1957), o. Antoni Pestka OMI (1957-1969), o. Antoni Pośpiech OMI (1969-1971), o. Tadeusz Hajduk OMI (1971-1974), o. Karol Lipiński OMI (1974-1978), o. Eugeniusz Laskowski OMI (1978-1980), o. Augustyn Matysek OMI (1980-1985), o. Mieczysław Bajek OMI (1985-1988), o. Karol Lipiński OMI (1988-1996), o. Edward Ruszel OMI (1996-1999), o. Stanisław Wódz OMI (1999-2011),  o. Bernard Briks OMI (2011-2015), o. Damian Dybała OMI (2015-2020), o. Dariusz Malajka OMI (2020-2021), o. Michał Hadrich OMI (2021-)

* od tego momentu wszystkim proboszczom kodeńskim przy kościele św. Anny przysługuje tytuł infułata

Proboszczowie parafii unickiej św. Michała Archanioła: Jan Sapieha, wznosząc drewniany kościół parafialny Ducha Świętego, pozwolił również mieszczanom wyznania prawosławnego na budowę cerkwi pw. św. Michała. Była to druga świątynia chrześcijańska w Kodniu. Po Unii Brzeskiej w 1596 roku stała się świątynią unicką i dotrwała do likwidacji Unii przez zaborcę rosyjskiego w 1875 roku. Unicka parafia kodeńska stanowiła stolicę dekanatu obrządku unickiego: ks. Teodor (dyzunita zdjęty przez Pawła Sapiehę z urzędu gramotą z 10 lipca 1556), ks. Kiprijan, ks. Szymon Horoszewicz (ok. 1856 r.)

W latach 30-tych XX w. bp Henryk Przeździecki reerygował parafię unicką: o. Józef Łopuszański OMI (1933-1934) ks. Michał Sułkowski z Kostomłotów, ks. Szymański-Dobrowolski, o. Władysław Łuczak OMI (1935-1950)

Z PARAFII POCHODZĄ Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej: o. Wacław Gospodarczyk OMI, o. Mieczysław Hałaszko OMI, o. Józef Maksymiuk OMI (+), o. Rafał Kupczak OMI, o. Wiesław Nazaruk OMI, o. Witold Onyszczuk OMI, o. Józef Sikora OMI, o. Jan Szkodziński OMI, o. Wiesław Zielonka OMI.

Kapłani diecezjalni i zakonni: o. Adam Buraczyński CRS, ks. Ryszard Górski SJ, ks. Józef Pietrusik SDB, ks. Błażej Samociuk (diecezja drohiczyńska), ks. płk. Kazimierz Tuszyński (Ordynariat Polowy WP).