INTENCJE MSZALNE 27.08.2017 – 03.09.2017
Dwudziesta Pierwsza Niedziela Zwykła 27.08.2017
8.00 1.      W 30 rocz. ślubu Krystyny i Mieczysława,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę MB dla jubilatów oraz ich rodziny.

2.      O łaskę zdrowia i nawrócenia dla Mirosława.

3.      O Boże błog. i opiekę MB dla pielgrzymów z parafii Czechowice – Dziedzice.

4.      Za śp. Józefę Panasiuk w 24 rocz. śmierci oraz Mariannę i Waldemara Sobiczewskich.

10.00  Kalwaria    Za śp. Bronisława Mirczewskiego.
10.30 1.      Za śp. Kingę Rubach w 2 rocz. śmierci.

2.      Za śp. Zofię Czeberkus – int. od Barbary Bil z dziećmi i wnukami

12.00     1.      Za Parafian

2.      Za zmarłych z rocznych wypominek.

3.      O szczęśliwe rozwiązanie dla Marty, Boże błog., zdrowie i opiekę MB dla Marty, Piotra, Franciszka i Justyny.

4.      Z okazji urodzin Wiesława, o Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MB na dalsze lata życia.

17.00

 

1.      Z okazji 80 rocz. urodzin Józefy, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę MB w dalszym życiu.

2.      Dziękczynno – błag. w int. Marii Gajewskiej i rodzin: Woźniaków, Magdziarzy, Dębskich.

3.      Za śp. Bożenę i Henryka Borysów.

4.      Za śp. Helenę Mikocewicz z domu Pomorska (gregorianka)

Poniedziałek 28.08.2017

Wspomnienie Św. Augustyna, Biskupa i Doktora Kościoła

7.00 1.      O łaskę zdrowia i nawrócenia dla Mirosława.

2.      O Boże błog., dary Ducha Świętego, opiekę MB dla Joanny, Franciszka i Williama.

3.      Za śp. Stanisława i Czesławę oraz Stanisława Adamowicza – int. od Henryki Adamowicz

4.      Za śp. Janinę, Antoniego, Mariannę i Antoniego.

10.30 W 40 rocz. ślubu Marianny i Mariana, o zdrowie, Boże błog. i opiekę MB na dalsze lata wspólnego życia.
18.00 1.      W 54 rocz. ślubu Jadwigi i Jana Popławskich, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę MB na dalsze lata życia.

2.      Dziękczynna w 29 rocz. ślubu Iwony i Andrzeja, z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę MB w dalszym życiu.

3.      Za śp. Jadwigę Krótkiewicz – int. od córki Marzeny z rodziną

4.      Za śp. Wiktora Wróblewskiego – int. od synów: Jacka i Macieja

5.      Za śp. Helenę Mikocewicz z domu Pomorska (gregorianka)

Wtorek 29.08.2017

Wspomnienie Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela

7.00 1.      O łaskę zdrowia i nawrócenia dla Mirosława.

2.      O zdrowie, Boże błog., opiekę MB i zgodę w małżeństwach dzieci.

3.      Dziękczynno – błagalna o zdrowie, Boże błog. i opiekę MB dla rodziców.

4.      Za śp. Annę, Antoniego, Annę i Stefana.

10.30 1.      O zdrowie, Boże błog., opiekę MB, miłość, zgodę i wzajemne zrozumienie w rodzinie.

2.      W int. Urszuli i jej dzieci, o Boże błog. i opiekę MB oraz za jej męża Stanisława – o radość życia wiecznego.

18.00 1.      Dziękczynna za szczęśliwie odbytą pielgrzymkę do MB Kodeńskiej – int. od członków PTG „ SOKÓŁ” z Dobrkowa.

2.      Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę MB dla Jadwigi i Wojciecha oraz ich dzieci i wnuków.

3.      Za śp. Łarysę Mieleszczuk w 1 rocz. śm. oraz w 35 rocz. śm. jej mamy Nadziei Antyborzec.

4.      Za śp. Leokadię, Jana, Eugeniusza, Kazimierę, Stanisława, Mariannę, Czesława z rodziny Bielczuków i Małachwiejczyków.

5.      Za śp. Helenę Mikocewicz z domu Pomorska (gregorianka)

Środa 30.08.2017
7.00 1.      O łaskę zdrowia i nawrócenia dla Mirosława.

2.      O zdrowie, Boże błog. i opiekę MB dla Danuty i Stanisława ich dzieci i wnuków.

3.      Za śp. Halinę Zieniuk w rocznicę śmierci.

4.      Za śp. Marię, Władysława, Henryka, Ewę i Stanisława.

10.30 Z podziękowaniem za miniony rok szkolny, z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski na kolejny rok szkolny dla Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku.
12.00 W int. Zespołu Poradni Psychologów z Lublina.
18.00 1.      O powrót do zdrowia i ulgę w cierpieniu dla siostry Bożeny.

2.      Za śp. Jana Kazimierczaka w 18 rocz. śmierci.

3.      Za śp. Ryszarda Czeberkusa w 10 rocz. śmierci oraz rodziców Apolonię i Konstantego Czeberkusów.

4.      Za śp. Mariana Cymbalińskiego w 4 rocz. śmierci i + Antoniego.

5.      Za śp. Walerię, Józefa, Jana, Edwarda, Stanisława i Mariannę Borysiuk.

6.      Za śp. Helenę Mikocewicz z domu Pomorska (gregorianka)

 Czwartek 31.08.2017
7.00 1.      W 14 rocz. urodzin Marysi, o Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MB na dalsze lata życia.

2.      W int. Arkadiusza o uwolnienie z nałogu.

3.      O Boże błog. i potrzebne łaski dla Joanny, Marcina i ich dziecka.

4.      O Boże błog., zdrowie i dary Ducha Świętego dla Klaudii i całej rodziny Adamit.

5.      Za śp. Janinę Kozioł.

10.30 O jedność i zgodę dla małżonków.
18.00

 

1.      W 50 rocz. urodzin Mirosława, o Boże błog. i opiekę MB na dalsze lata życia – int. od żony z dziećmi

2.      O powrót do zdrowia i ulgę w cierpieniu dla siostry Bożeny.

3.      O zdrowie, potrzebne łaski, pomoc i opiekę MB w życiu zawodowym i rodzinnym dla Anety, Agnieszki i Rafała – prosi matka

4.      O nawrócenie i uwolnienie z nałogu dla męża.

5.      Za śp. Stanisława Seroczyńskiego – int. od Ewy i Stanisława Kępka

6.      Za śp. Jadwigę Krótkiewicz  – int. od Ilony, Artura i Oskara Wosztyl

 Piątek 01.09.2017

Wspomnienie Bł. Bronisławy, Dziewicy

7.00

 

 

1.      Dziękczynno – błagalna z okazji nowego roku szkolnego o Boże błog. i dary Ducha Świętego dla Marceliny i Filipa.

2.      O powrót do zdrowia i ulgę w cierpieniu dla siostry Bożeny.

3.      O Boże błog., potrzebne łaski i dary Ducha Świętego w nowym roku szkolnym dla Klaudii, Jakuba, Filipa i Gabrysi.

4.      Za śp. Mariana i Józefę Bondosów, Czesława Mścisza oraz ++ z rodziny.

5.      Za śp. Jadwigę Szymaniuk (gregorianka)

10.30 Za ++ rodziców Alinę i Józefa Woźnych.
18.00 1.      Dziękczynno – błagalna z prośbą o Boże błog. i opiekę MB dla rodziny.

2.      Za ++ rodziców Bronisławę i Stanisława Jakimowiczów i ++ z rodziny.

3.      Za ++ Bronisława i Bronisławę Szkodzińskich oraz ++ rodziców z obojga stron: Ludwika, Antoninę, Jana i Mariannę.

4.      Za śp. Józefa Tymoszuka w 1 rocz. śmierci.

5.      Za śp. Kazimierza Sawczuka (gregorianka)

  Sobota 02.09.2017
7.00 1.      Za Żywych i Zmarłych zapisanych do Księgi Mszy Świętych Wieczystych.

2.      O zdrowie, Boże błog. i opiekę MB dla ks. prałata Stefana Iłczyka z okazji imienin.

3.      O Bożą opiekę dla Katarzyny i Grzegorza  oraz szczęśliwe rozwiązanie dla Katarzyny.

4.      O zdrowie, Boże błog. i łaskę wiary dla dzieci oraz ich rodzin.

5.      Za śp. Jadwigę Szymaniuk (gregorianka)

10.30 1. O zdrowie, Boże błog. i opiekę MB dla rodziców.

2. Za ++ rodziców Alinę i Józefa Woźnych.

18.00 1.      O zdrowie, Boże błog., dary Ducha Świętego, opiekę MB i pogłębienie wiary dla Marty, Magdaleny, Moniki, Sławomira, Haliny i Józefa.

2.      Za śp. Jolantę Kalitka w 6 rocz. śmierci.

3.      Za śp. Annę Hałabudę – int. od Moniki Stasiak z rodziną

4.      Za śp. Renatę Kamińską – int. od koleżanek i kolegów z pracy

5.      Za śp. Wierę Kozłow i Grzegorza Kozłowa.

6.      Za śp. Kazimierza Sawczuka (gregorianka)

    Dwudziesta Druga Niedziela Zwykła 03.09.2017
8.00

 

1.      Z okazji 60 rocznicy urodzin i 35 rocz. ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z  prośbą o Boże błog. i opiekę MB w dalszym życiu dla rodziny.

2.      Za śp. Waleriana Wasilewskiego w rocznicę śmierci.

3.      Za śp. Wacława Mackiewicza – int. od Kółka Róż. nr 10

4.      Za śp. Jadwigę Szymaniuk (gregorianka)

10.00

Kalwaria

W 24 rocz. ślubu Reginy i Leszka, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę MB w dalszym życiu.
10.30 1.      W 2 rocz. urodzin Franciszka o zdrowie, Boże błog. i opiekę MB na dalsze lata życia.

2.      Z podziękowaniem za 18 lat Natalii, z prośbą o dary Ducha Świętego i opiekę MB w dorosłym życiu oraz Boże błog. dla całej rodziny – int. od babci

12.00

 

1.      Za śp. Jadwigę Krótkiewicz – int. od byłych i obecnych pracowników.

2.      Za śp. Eugeniusza, Helenę, Karola, Anastazję, Jana, Marię, Piotra i ++ z rodziny Stolarczuków i Sienkiewiczów.

3.      Za śp. Stefanię i Józefa Wiecoszek.

4.      Za śp. Andrzeja Sułkowskiego i Andrzeja Wójcika.

17.00 1.      Za Parafian

2.      O Boże błog. na nowej drodze życia dla nowożeńców Olimpii i Pawła.

3.      Dziękczynno – błagalna o zdrowie, Boże błog. i dary Ducha Świętego dla rodziny Waszczuków.

4.      Za ++ rodziców Alinę i Józefa Woźnych.

5.      Za śp. Kazimierza Sawczuka (gregorianka)