W dniach od 24 do 30 lipca br. odbył się Festiwal Życia, który młodzież z całej Polski przeżywała pod hasłem:

Bądź dobry jak chleb.

Po raz szesnasty zjazd w Kodniu organizuje oblackie duszpasterstwo młodzieży NINIWA. Na tygodniowe zgrupowanie składają się modlitwy, nabożeństwa. Jest też czas na zajęcia sportowe, warsztaty (bębniarskie, dziennikarskie, języka migowego, fotograficzne, ewangelizacyjne, łucznicze, szermiercze, rękodzieła, podstaw survivalu, cyrkowe, tańców dworskich, piłkarskie, animacji kultury i czasu wolnego), prace w grupach, piesza pielgrzymka do pobliskiej miejscowości Tuczna, tylko 15 kilometrów, z okazji odpustu św. Anny.

Gośćmi specjalnymi tegorocznego Festiwalu byli:

Ks. Biskup Antoni Długosz, Jan Miela, Tomasz Budzyński, o. Paweł Zając OMI – prowincjał oraz o. Sławomir Dworek OMI – wikariusz prowincjalny.

Spotkania festiwalowe odbywały się w kościele Ducha Świętego oraz na terenach rekreacyjnych kalwarii kodeńskiej, gdzie znajdowało się pole namiotowe – miejsce zakwaterowania młodych. W Festiwalu wzięło udział około 200 młodzieży, nad organizacją i bezpieczeństwem czuwało 50 osób z duszpasterstwa NINIWA oraz 15 Misjonarzy Oblatów M. N.

Nieopodal festiwalowego pola namiotowego, po raz kolejny rozbili swe namioty członkowie Fundacji Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II ze Świętochłowic oraz Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza, którzy w liczbie 70 uczestników przeżywali „Wczasy z Bogiem” w cieniu kościoła Świętego Ducha na kalwarii.