Rok po premierze sztuki „Tajemnica Eucharystii” wspólnota parafialna, wraz z przybyłymi gośćmi, na czele z panem wicewojewodą lubelskim Robertem Gmitruczukiem, uczestniczyła w uczcie duchowej, która była owocem pracy Koła Teatralnego przy klasztorze Misjonarzy Oblatów M. N. w Kodniu.

W Niedzielę Palmową, 9. kwietnia, o godz. 18:00, w kodeńskiej bazylice, odbyła się premiera spektaklu, zatytułowanego „Pasja”. Widowisko powtórzono – przy wypełnionej  widowni – jeszcze tego samego wieczora, o godz. 20:00 oraz we wtorek Wielkiego Tygodnia, o godz. 19:00 i 20:30.

Przedstawienie powstałe na kanwie ewangelicznych opisów męki i śmierci Pana Jezusa, ukazywało postaci z najnowszej historii Kościoła, które doświadczały męki we własnym życiu, stając się żertwą podobną do Chrystusowej.

Dzięki wspaniałym kreacjom aktorów – amatorów, mogliśmy oglądać m. in. Królową Jadwigę,  Maksymiliana Kolbe, Edytę Stein, Jerzego Popiełuszkę, Jana Pawła II, Teresę z Avila, Joannę Berettę Molla, Faustynę Kowalską, Matkę Teresę z Kalkuty, apostołów Piotra i Judasza, Szymona Cyrenejczyka i Weronikę z drogi krzyżowej.

Sztuka skłaniała każdego widza do refleksji nad własnym życiem, stawiając pytania o naszą zdolność do obrony prawdy, gotowość do nawrócenia, skłonność do pomocy bliźniemu, osobistego zdecydowania na podjęcie krzyża wraz ze Zbawicielem…

Zamysłem autorki scenariusza było wpisanie w kontekst Męki Jezusa Chrystusa różnych form męczeństwa za wiarę, świętych XX wieku. Przesłaniem sztuki było ukazanie zbawczego sensu cierpienia i zaproszenie do zjednoczenia osobistych trudów, kłopotów, udręk, z krzyżem Zbawiciela.

Godzinny występ oparto o scenariusz napisany przez panią Reginę Hasiewicz, która jednocześnie była reżyserem inscenizacji. Pod Jej kierownictwem pracowało trzydziestu aktorów (którzy wykreowali pięćdziesiąt postaci), dwoje operatorów dźwięku, dwóch operatorów światła, dwóch scenografów i rekwizytorów. Cały zespół składał się z nauczycieli i gimnazjalistów kodeńskiego Zespołu Placówek Oświatowych, a także rodziców uczniów. Na scenie wystąpili także trzej ojcowie i dwaj bracia z klasztoru Misjonarzy Oblatów.

Choć przygotowania wymagały wiele czasu, sił, pamięciowego opanowania tekstów, licznych prób, działań logistycznych, wszyscy twórcy miło wspominają rodzinną atmosferę towarzyszącą pracy artystycznej. I Oni i widzowie czekają na kolejną sztukę, która – jak zapowiada proboszcz o. Damian Dybała – tym razem będzie lżejszego gatunku.

Twórczość Koła Teatralnego jest kontynuacją wspaniałej, starej sanktuaryjnej tradycji, kiedy to – zwłaszcza na odpusty kodeńskie – przybywały tłumy pielgrzymów i z wielkim zainteresowaniem oglądały spektakle, wystawiane na zbrojowni, w odpustowe wieczory, a przygotowywane z wielkim pietyzmem i przeżyciem przez mieszkańców Kodnia.

P A S J A

PEŁNA OBSADA AKTORSKA

Jezus – o. Mateusz Pawłowski OMI

Bł. Ksiądz Jerzy Popiełuszko – o. proboszcz Damian Dybała OMI

Głos Jezusa – Marek Kamiński

Piotr, Funkcjonariusz UB 1, Człowiek XXI w. – Artur Podsiadły

Jakub, Piłat – Dariusz Sacharczuk

Jan, Franciszek Gajowniczek – Iwona Hordyjewicz

Zło, Służąca 1, Kobieta współczesna – Urszula Spalik

Maryja – Anna Filipowicz

Dusza, Św. Joanna Beretta – Molla – Teresa Filipek

Judasz, Szymon z Cyreny – br. Mariusz Wojdowski OMI

Św. O. Maksymilian Kolbe, Narrator – Jerzy Filipek

Rudolf Hess, Św. Jan Paweł II – o. Sebastian Stasiak OMI

Asystent Hessa – br. Hubert Wichłacz OMI

Więzień Oświęcimia 1, Św. Edyta Stein (Teresa Benedykta od Krzyża),  Arcykapłan 1 – Wiesława Sacharczuk

Więzień Oświęcimia 2, Św. Siostra Faustyna – Ewa Bachanek

Więzień Oświęcimia 3, Św. Matka Teresa z Kalkuty – Justyna Onyszczuk

Więzień Oświęcimia 4, Św. Weronika – Dorota Kłosowska

Więzień Oświęcimia 5, Św. Królowa Jadwiga, Funkcjonariusz UB 2 – Malwina Parczewska

Więzień Oświęcimia 6, Klaudia Prokula – Małgorzata Saczuk

Więzień Oświęcimia 7, żołnierz rzymski 1 – Paweł Sacharczuk

Więzień Oświęcimia 8, żołnierz rzymski 2 – Dawid Borowiec

Żołnierz rzymski 3 – Patryk Chuda

Żołnierz rzymski 4 – Cezary Maciak

Żołnierz rzymski 5 – Rafał Świderski

Arcykapłan 2, Maria Magdalena – Justyna Marecka

Głos Marii Magdaleny – Marta Kamińska

Św. Teresa z Avila, Służąca 2 – Justyna Szkodzińska

Anioł 1 – Sylwia Hasiewicz

Anioł 2 – Weronika Kłosowska

Anioł 3 – Katarzyna Zdunek
Muzyka – Marta i Marek Kamińscy

Operator dźwięku – Marek Kamiński

Operator światła 1 – Roman Zabłotny

Operator światła 2 – Dariusz Krawczyk

Scenografia, rekwizyty – Leszek Hasiewicz, Waldemar Szkodziński, Marcin Falkiewicz

Scenariusz i reżyseria – Regina Hasiewicz

NASI  DARCZYŃCY

  • Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Kodniu
  • Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie, ul. Żytnia – Habit Św. S. Faustyny
  • Zgromadzenie Mniszek Bosych Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Kodniu – Habity św. Edyty Stein (Teresy Benedykty od Krzyża) i Św. Teresy z Avili
  • Edyta Wojciechowska – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kodniu
  • Maria Pociecha – Warsztat Terapii Zajęciowej w Kodniu – KOSTIUMY
  • Robert Kowalczyk – Dąbrowa Białostocka – Twarz Jezusa na chuście św. Weroniki
  • Katarzyna Maksymiuk Kodeń – czapki więźniów
  • Damian Kołodziej – Firma „Hero Collection” w Poznaniu, kl. Ernest Świderski OMI – mundur Rudolfa Hessa
  • Bogdan Greczuk – Muzeum Prochownia w Kobylanach – mundur asystenta Rudolfa Hessa