Oblacja to dar z siebie złożony Bogu. Jedyną, najdoskonalszą oblację, złożył Ojcu Jezus Chrystus. Ten który stanowi centrum naszego przepowiadania i misji jest wzorem naszej oblacji.

W sposób oficjalny dokonuje się ona w dniu ślubów zakonnych, kiedy dobrowolnie zobowiązujemy się do życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. Przez kilka lat ponawiamy to zobowiązanie na rok, a gdy dojrzejemy do decyzji i gdy Kościół uzna nas za gotowych, składamy śluby wieczyste, czyniąc naszą oblację definitywnym aktem.

To prawda, że jesteśmy zbyt słabi, by idealnie wypełniać powinności życia konsekrowanego do jakiego wezwał nas Pan. Nie możemy nawet zagwarantować, że wytrwamy w złożonych ślubach. Ale bardzo tego pragniemy i ufamy w Bożą pomoc, która może uczynić realnym, to co u ludzi trudne, a nawet niemożliwe. Dlatego jesteśmy wdzięczni za łaskę powołania otrzymaną od Boga oraz za solidarność z naszą misją i duchowe wsparcie darowane przez ludzi.

 

  1. września 2016 roku, na Mszy św. o godz. 12:00, w bazylice kodeńskiej, brat Hubert Wichłacz OMI, złożył – na ręce przełożonego wspólnoty zakonnej o. Bernarda Briksa OMI – wieczyste śluby zakonne.

Na uroczystość przybyli rodzice, siostra, krewni i znajomi Profesa oraz zaproszeni przez niego ojcowie i bracia Oblaci.

Brat Hubert pochodzi z Janowca Wielkopolskiego, w archidiecezji gnieźnieńskiej. Do Zgromadzenia wstąpił, po ukończeniu Niższego Seminarium Duchownego w Markowicach k. Inowrocławia w 2009 roku. Po odbyciu postulatu braci w Obrze oraz rocznego nowicjatu na Świętym Krzyżu, w 2011 roku składa pierwsze śluby zakonne. Ponawia je co roku, przez 5 lat, posługując na placówkach w Obrze i w Kodniu. W naszym sanktuarium pełni odpowiedzialne i reprezentacyjne funkcje, bo jest furtianem, recepcjonistą domu pielgrzyma i asystentem ekonoma. Tutaj, przed Cudownym Obrazem Maryi, której na co dzień służy, zapragnął złożyć wieczystą oblację.

Eucharystii, na której brat Hubert złożył śluby wieczyste, przewodniczył ojciec superior Bernard Briks OMI, on też wygłosił homilię. Mszę koncelebrowali zaproszeni przez Profesa: ks. Andrzej Szczepaniak – proboszcz rodzinnej parafii św. Mikołaja w Janowcu Wielkopolskim, o. Józef Czernecki OMI – ekonom prowincjalny, o. Jan Domański duszpasterz z Zabłocia oraz o. Franciszek Chrószcz – ojciec duchowny brata Huberta. W uroczystej Mszy uczestniczyli także koledzy kursowi brata Huberta, diakon Paweł Lemekh OMI i fr Piotr Lichczewski OMI.

Po homilii i odśpiewaniu litanii do Wszystkich Świętych, brat Hubert – klęcząc z zapaloną świecą w ręku – odczytał formułę ślubów zakonnych, podpisując ją własnoręcznie. W ten sposób, do końca ziemskiego życia związał się ze Zgromadzeniem Misjonarzy Oblatów M. N., pragnąc dążyć do zbawienia wiecznego, zgodnie z duchowością tej rodziny zakonnej. Następnie odbył się obrzęd poświęcenia i wręczenia oblackiego krzyża, szkaplerza N. M. P. oraz Konstytucji i Reguł Zgromadzenia.

Liturgię Mszy św. ozdabiały swym śpiewem „Anielice” ze scholi parafialnej „Uratowani”.

Po Eucharystii miał miejsce – dedykowany bratu Hubertowi – koncert autorski Marcina Stycznia, w czasie którego wykonawca zaprezentował ballady oraz piosenki do poezji Karola Wojtyły.

Po koncercie wszyscy zaproszeni goście wraz z miejscowa wspólnotą zakonną  oraz kodeńskimi siostrami zakonnymi udali się na uroczysty obiad do „Jadłodajni u Oblatów”.

Uczestnicy podniosłej liturgii – na jej zakończenie – otrzymali pamiątkowe obrazki, na których Profes umieścił motto, zaczerpnięte z pism założyciela naszej rodziny zakonnej św. Eugeniusza de Mazenod: „Jedyną zasadą całego mego życia będzie chwała Boża, dobro bliźnich i służba Kościołowi”.

Niech się spełnią te słowa bratu Hubertowi i niech to będzie przyczyną Jego szczęścia, promieniującego na innych spotkanych ludzi.

foto: Henryk Sacharczuk