14. marca, w poniedziałkowy wieczór, rozpoczęło się trzydniowe, spotkanie braci zakonnych Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

Spotkaniu przewodniczył Ojciec Prowincjał Antoni Bochm OMI. Przybyło na nie 29 braci wśród nich byli także Polacy pracujący w Kamerunie, na Ukrainie i w Rzymie.

Oprócz modlitw, których szczytem była codzienna Eucharystia, bracia wysłuchali trzech wystąpień: O. Piotr Wójcik OMI wygłosił konferencję, trzej bracia: Łukasz Kłos, Hubert Wichłacz i Łukasz Kochmański przedstawili prezentację na temat błogosławionych braci oblatów – męczenników hiszpańskich, zaś brat Rafał Dąbkowski zrelacjonował spotkania przedkapitulne, w Aix i Rzymie, w których – jako przedstawiciel braci na nadchodzącą Kapitułę Generalną – osobiście uczestniczył.

Także Ojciec Prowincjał spotkał się z braćmi, przy kawie, omawiając bieżące sprawy prowincji, ze szczególnym uwzględnieniem roli braci zakonnych.

Była więc okazja do modlitwy, do formacji intelektualnej, zaznajomienia się z aktualiami życia Zgromadzenia i braterskiego spotkania braci, którzy na co dzień rozsiani są w klasztorach – nie tylko – całej Polski.

Aktualnie w Polsce posługuje 32 braci zakonnych Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów M. N. Nadto 12 braci pochodzących z Polski pracuje poza jej granicami.