BAZYLIKA  MNIEJSZA  ŚWIĘTEJ  ANNY  W  KODNIU  

KOŚCIOŁEM  STACYJNYM 

NADZWYCZAJNEGO  JUBILEUSZU  MIŁOSIERDZIA

Ojciec Święty Franciszek ogłosił, od 8 XII 2015r. do 20 XI 2016r. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia.

Odpowiadając na postanowienie Papieża, Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda ustanowił bazylikę kodeńską KOŚCIOŁEM STACYJNYM na czas trwania Roku Jubileuszowego, w którym wierni mogą doświadczyć łaski nawrócenia, przebaczenia i pokoju.

Oznacza to, że przechodząc przez „BRAMĘ MIŁOSIERDZIA”, którą w tej świątyni stanowi główne wyjście do jej wnętrza oraz spełniając poniższe warunki, można – KAŻDEGO DNIA – dostąpić ODPUSTU ZUPEŁNEGO, który można ofiarować za siebie lub za jedną osobę zmarłą.

==================================================================================

Warunki zyskania tej łaski:

1. Przystąpienie do sakramentu pokuty (trwanie w stanie łaski uświęcającej)

2. Przyjęcie Komunii świętej

3. Odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Świętego

4. Brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu (czyli odrzucenie aktem woli każdego grzechu)

5. Odbycie pielgrzymki do „Bramy Miłosierdzia” i przejście przez nią.

Ci, którzy nie mogą udać się do „Bramy Miłosiersdzia” (np. chorzy, starsi, samotni) mogą zyskać odpust po przyjęciu Komunii św. lub uczestniczenie we Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu (np. radio, telewizja, Internet…), budząc w sobie intencje spełnienia zwykłych warunków (jak w punktach od 1 do 4), gdy tylko będzie to możliwe.

Każdy wierny może dostąpić także odpustu, jeśli sam wykona jeden lub kilka uczynków miłosierdzia co do ciała i duszy, spełniając równocześnie warunki uzyskania odpustu (jak w punktach od 1 do 4), bez konieczności pielgrzymowania do „Bramy Miłosierdzia”.

Uczynki miłosierdzia względem duszy: Grzesznych upominać, Nieumiejętnych pouczać, Wątpiącym dobrze radzić, Strapionych pocieszać, Krzywdy cierpliwie znosić, Urazy chętnie darować, Modlić się za żywych i umarłych.

Uczynki miłosierdzia względem ciała: Głodnych nakarmić, Spragnionych napoić, Nagich przyodziać, Podróżnych w dom przyjąć, Więźniów pocieszać, Chorych nawiedzać, Umarłych pogrzebać.

===================================================================================

W kościele stacyjnym funkcjonuje „KONFESJONAŁ MIŁOSIERDZIA”, w którym jest pełniony dyżur spowiedniczy:

  • codziennie, pół godziny przed każdą Mszą św.
  • w piątki, o godz. 15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi do Mszy św. wieczornej.

 „Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem”. (2 Kor 5, 20)