Od 19 do 22 X 2015 roku, w Kodniu, odbywa się Zjazd Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów M. N.