Radości zwycięstwa Chrystusa nad grzechem, śmiercią, piekłem i szatanem dopełnia procesja rezurekcyjna. Poprzedza ona uro

czystą Mszę świętą poranną. W Kodniu miała ona miejsce w Niedzielę Zmartwychwstania (5 IV 2015) o godz. 6:00. Procesja wyruszyła od pustego grobu i przeszła wokół kodeńskiego rynku. Przemarszowi tłumu wiernych towarzyszyła orkiestra parafialna. W ten sposób uroczyście proklamowaliśmy powstanie z grobu Chrystusa, by spotkać Go i przyjąć do serc na Eucharystii.