W Wielki Czwartek (02.04.2015) o godz. 18:00 w bazylice kodeńskiej była sprawowana Msza św. Wieczerzy Pańskiej. upamiętniająca Ostatnią Wieczerzę Jezusa z Apostołami. W czasie jej trwania w Wieczerniku Zbawiciel ustanowił sakramenty: Kapłaństwa i Eucharystii.

W “kodeńskim wieczerniku” ceremoniom przewodniczył superior, proboszcz i kustosz sanktuarium o. Bernard Briks OMI ; asystowali mu wszyscy ojcowie kodeńskiego komunitetu zakonnego.

Po uroczystej liturgii Najświętszy Sakrament przeniesiono do kaplicy adoracji zwanej Ciemnicą – na pamiątkę wydania i uwięzienia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy.