W dniu 19 stycznia br. rozpoczęto prace renowacyjne w prezbiterium bazyliki kodeńskiej. Działania konserwatorów mają na celu odnowienie sklepienia, ścian, okien oraz odrestaurowanie ołtarza, w którym jest wystawiony na widok publiczny cudowny wizerunek Maryi z Dzieciątkiem.

W sklepieniu świątyni zostaną wykute sondy mające odkryć kolejne warstwy farby, jaką w kolejnych latach malowano sufit świątyni.  Możliwe, że uda się poznać pierwotną barwę sklepień, jaką zastosowano tuż po zbudowaniu kościoła, który już od wielu wieków aż po czasy nam współczesne jest miejscem przebywania Chrystusa w Najświętszym Sakramencie oraz tronem Madonny Kodeńskiej – Królowej Podlasia. To odkrycie może lec u podstaw decyzji o nadaniu sklepieniu bazyliki kolorów zgodnych z pierwotnie użytymi pigmentami.

Ostatnim etapem obecnie podjętych prac konserwatorsko-remontowych będzie wymiana oświetlenia w prezbiterium zaś ich zakończenie przewidywane jest na koniec czerwca br.

Realizowane prace oraz rusztowania niezbędne dla ich przeprowadzenia w niczym nie zakłócają funkcjonowania świątyni, w której jest sprawowana liturgia oraz będą prowadzone wszelkie działania duszpasterskie.