W Niedzielę Misyjną, na sumie, dziękował Bogu za dar powołania zakonnego O. Karol Lipiński, który przeżył w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej pięćdziesiąt lat. Z tego półwiecza, 24 lata (z przerwami)  posługiwał w Kodniu.

Warto zauważyć, że z inicjatywy o. Karola Lipińskiego odbudowano pałacyk „Placencja” – letnią rezydencję Sapiehów, zniszczoną podczas II Wojny Światowej. W pałacyku, w 1992r. Jubilat założył Dom Pogodnej Starości, w którym dożywa swych lat 25 kobiet.

Obecnie, Dostojny Jubilat, pracuje jako administrator parafii na Syberii. 6 300 kilometrów od Kodnia, około 150 kilometrów od Irkucka, w polskiej miejscowości Wierszyna, liczącej pięćset mieszkańców. W większości są one potomkami emigrantów, przybyłych z małopolski i Zagłębia Dąbrowskiego w 1910 roku. Czterystu z nich to katolicy, którym od listopada 2009 roku poświęca swe talenty i siły nasz niestrudzony Misjonarz – „Złoty Oblat”.