(Tytuł autorski brzmiał: „ Umiał żyć w trudnych czasach ” i został zmieniony przez cenzurę Tygodnika. Znikły „ trudne czasy ” – żeby nie było niebezpiecznych skojarzeń. Ze względu na jego wymowę, użyłem go później do innego tekstu, drukowanego w Rzymie w formie broszury; i tu ciekawostka: w odpowiedzi na podanie o zezwolenie na wwóz do Polski broszury pt. „ Umiał żyć w trudnych czasach”- słowo „ czasy” też zastąpiono „warunkami”, ale transport przeszedł). Bohaterem tych trudnych „warunków” i „czasów” jest św. Eugeniusz de Mazenod
Pobierz załącznik…