Wydarzenie bardzo osobiste i epokowe
Kiedy myślę o zbliżającej się podróży apostolskiej Jana Pawła II na Ukrainę, od razu wyłaniają mi się z pamięci dwa wydarzenia: wydarzenia o znaczeniu epokowym i równocześnie bardzo osobiste.

Pobrać załącznik…