Dom Zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej

Przełożony (superior): o. Krzysztof Borodziej OMI

Adres i konto:

ul. Rynek 1
21-509 Kodeń
Bank Spółdzielczy w Łomazach
Nr rachunku: 21 8037 0008 0390 0912 2000 0010

e-mail: oblaci@koden.com.pl

Furta klasztorna i recepcja Domu Pielgrzyma:

telefon: 83 375 41 19

e-mail: pielgrzymi@koden.com.pl

 

Dom Pielgrzyma w Kodniu Sp. z o. o.

Prezes:   o. Rafał Chilimoniuk OMI

Adres:     ul. Rynek 1, 21-509 Kodeń
NIP:        5372642559
REGON:  380535175

Recepcja:
telefon: 83 375 41 20
komórka: 531 775 027
e-mail: pielgrzymi@koden.com.pl

Media społecznościowe:
facebook

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Anny w Kodniu

Proboszcz: o. Michał Hadrich OMI

Adres:

ul. Rynek 1
21-509 Kodeń

telefon: 83 375 46 61
e-mail: parafia@koden.com.pl

 

Obsługa prasowa i medialna Sanktuarium

Rzecznik: o. Krzysztof Borodziej OMI

e-mail: rzecznik@koden.com.pl

Media społecznościowe:
facebook