Rekolekcje z pisaniem ikony dla początkujących

są propozycją dla tych, którzy chcą pogłębić swoje życie duchowe podążając drogą ikony. Rekolekcje polegają na wsłuchiwaniu się w słowo Boże i malarskiej kontemplacji podczas tworzenia ikony Najświętszego Oblicza Zbawiciela. Czas rekolekcji ma nas przeprowadzić od tego co widzialne, do tego co niewidzialne.

W trakcie rekolekcji w Kodniu będziemy pisali Mandylion. Jest to ikona przedstawiająca miłosierne oblicze Chrystusa wpisane w nimb krzyżowy, który jako atrybut ikonograficzny przysługuje jedynie Zbawicielowi, ponieważ przypomina o Jego śmierci na krzyżu. Na nimbie wypisane są greckie litery oznaczające „Jestem, Który Jestem” – imię Boga, przynależne też Boskiej naturze Chrystusa oraz skrót imienia IC XC (ze starocerkiewno-słowiańskiego Iisus Christos).

Termin:

1-4 maja 2019

 

Zgłoszenia można składać osobiście na furcie klasztornej w Kodniu (recepcja Domu Pielgrzyma), telefonicznie: (83) 375 41 19, (83) 375 41 20 lub na adres: dyrektor@koden.com.pl