Rekolekcje maryjne

mają na celu przygotować do rozpoczęcia 33-dniowej osobistej formacji duchowej, która zmierza do całkowitego poświęcenia się Matce Bożej w duchu „Traktatu o doskonałym nabożeństwie” św. Ludwika Grignion de Montforta.

Termin:

5-7 października 2018