Paweł Bieganski

Śluby wieczyste: 2016 r.

Placówki:

2011-2012 (Święty Krzyż) – nowicjat;

2012-2018 (Obra) – studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium

Duchownym Misjonarzy Oblatów MN (Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza);

2018- (Kodeń) –       pomoc duszpasterska, furtian.