Ojciec Sebastian Wiśniewski OMI

Święcenia kapłańskie: 2004, Obra

Placówki:

 1. 1997-1998 (Święty Krzyż) – nowicjat;
 2. 1998-2004 (Obra) – studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów MN (Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu);
 3. 2004–2006 (Poznań) – misjonarz ludowy i rekolekcjonista;
 4. 2006–2010 (Kraków) – stacjonarne studia specjalistyczne z teologii w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie uwieńczone obroną rozprawy doktorskiej; studia w Instytucie Liturgicznym w Krakowie oraz studia w zakresie retoryki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 5. 2010–2017 (Obra) – wychowawca, spowiednik kleryków i wykładowca homiletyki, teologii przepowiadania, teologii kazań pasyjnych, metodologii rekolekcji parafialnych, fonetyki pastoralnej i przepowiadania w aspekcie teorii komunikacji w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze (Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu);
  spowiednik sióstr zakonnych i rekolekcjonista (wygłoszonych około 200 serii rekolekcji dla kapłanów, sióstr zakonnych i parafii w Polsce, USA, Kanadzie, Rosji, Belgii, Francji, Izraelu i na Ukrainie);
  2010-2012 – wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Karmelitów Bosych w Poznaniu;
  2011-2017 – wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Sekcja Bobolanum);
  2013–2015 –  studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie logopedii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  2013–2017 – odpowiedzialny za spektakle teatralne wystawiane przez kleryków i młodzież z parafii pw. Św. Jakuba w Obrze;
  2015-2017 – wykładowca w Międzyzakonnym Ośrodku Formacji Początkowej w Poznaniu;
 6. 2017- (Kodeń) – superior (przełożony) wspólnoty, wykładowca WSD w Obrze i rekolekcjonista
  2017-2018 – superior, ekonom i dyrektor Domu Pielgrzyma; wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze (Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); rekolekcjonista;
  2018 – superior (przełożony zakonny), dyrektor Domu Pielgrzyma; wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze (Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); rekolekcjonista.

Wykaz publikacji: http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=242683&_k=oro7d1