Ojciec Krzysztof Tarwacki OMI

Święcenia kapłańskie: 1974, Obra

Placówki:

 1. 1966-1967 (Obra) – nowicjat;
 2. 1967-1974 (Obra) – studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów MN;
 3. 1974-1977 (Poznań) – wikariusz w parafii pw. Chrystusa Króla w Poznaniu;
 4. 1977-1982 (Warszawa) – studia w Akademii Teologii Katolickiej – muzyka kościelna;
 5. 1982-1985 (Obra) – proboszcz parafii pw. św. Jakuba;
 6. 1982-1998 (Obra) – wykładowca muzyki kościelnej w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów MN; dyrygent chóru w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów MN;
 7. 1985-1986 (Warszawa) – Studia doktoranckie w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie;
 8. 1990-1996 (Obra) – prorektor Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów MN; Od 1998 doktor nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie pracy „Graduał ms. K 24 z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu w świetle polskiej i zachodnioeuropejskiej tradycji liturgiczno-muzycznej. Studium źródłoznawcze” (praca napisana pod kierunkiem ks. prof. Jerzego Pikulika w Katedrze Źródeł i Analiz Muzyki Dawnej na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie).
 9. 1998-2006 (Markowice) – wychowawca, katecheta i nauczyciel muzyki w Niższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów MN w Markowicach;
 10. 2000-2006 (Markowice) – dyrektor Niższego Seminarium Duchownego w Markowicach, superior domu w Markowicach;
 11. 2003-2017 (Obra) – wykładowca muzyki kościelnej w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów MN w Obrze na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 12. 2006-2017 (Obra) – dyrygent chóru w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów MN w Obrze;
 13. 2003-2017 (Wronki)– wykładowca muzyki kościelnej w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Braci Mniejszych we Wronkach na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 14. 2006-2010 (Wielka Wieś) – kapelan sióstr Opatrzności Bożej; Od 2007 do 2015 dyrygent Parafialno-Gminnego Chóru „Camerata” w Kopanicy;
 15. 1982-1986 i 2013-2017 (Obra) – dyrygent Parafialnego Chóru w Obrze;
 16. 1982-1992 i 2013-2017 (Obra) – dyrygent Parafialnej Orkiestry Dętej w Obrze.

Wykaz publikacji:

„Analiza źródłoznawcza rękopisu muzycznego ms. 7566 z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu” – praca opublikowana w serii „Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia”, t. VII, Warszawa 1985.