Ojciec Jaroslaw Kedzia OMI

Święcenia kapłańskie: Obra, 2008 r.

 

Placówki:

2001-2002 Święty Krzyż– nowicjat

2002-2008 (Obra) – studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów MN (Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu);

2008-2010 (Siedlce) – wikariusz w parafii pw. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus

2010-2014 (Poznań) – misjonarzy ludowy; odpowiedzialny za Wspólnotę Magnificat (posługa w grupie ikony)

2014-2016 (Zahutyń) – pomoc duszpasterska

2016-2018 (Lublin) – misjonarz ludowy, ekonom domu zakonnego; studia doktoranckie w Instytucie Teologii Pastoralnej, w Katedrze Duszpasterstwa Rodzin, uwieńczone licencjatem kościelnym z teologii;

2018- (Kodeń) – misjonarz ludowy, rekolekcjonista, duszpasterz pielgrzymów, rzecznik prasowy sanktuarium.