Kodeńska Szkoła Lektorów (KSL)

jest wydarzeniem rekolekcyjno-warsztatowym organizowanym pod patronatem ks. bpa Kazimierza Gurdy, biskupa siedleckiego. Zapraszamy przede wszystkim dorosłych lektorów, kantorów, organistów, dorosłych ministrantów, zakrystianów, osoby konsekrowane oraz wszystkich, którzy angażują się w liturgię. Na każdy kurs składają się trzy sesje poświęcone wykładom i warsztatom. Poruszane są także zagadnienia teologiczne, dlatego kursy, oprócz celu dydaktyczno-praktycznego, realizują także cel formacyjny.

Terminy:

26-28 października 2018

16-18 listopada 2018

7-9 grudnia 2018

20-22 września 2019 

11-13 października 2019

15-17 listopada 2019

 

 

Rekolekcje dla kapłanów są jednocześnie zakonnymi rekolekcjami, w których uczestniczą misjonarze oblaci MN. Zapraszamy także księży diecezjalnych do wzięcia w nich udziału.

Terminy:

5-10 listopada 2018

4-9 lutego 2019

8-13 kwietnia 2019

4-9 listopada 2019 (brak wolnych miejsc)