Brat Jarosław Łyskawka OMI

Śluby wieczyste: 1994, Markowice

Placówki:

  1. 1986-1987 (Kodeń) – nowicjat;
  2. 1987-1991 (Poznań) – pracownik czasopisma „Misyjne Drogi”, asystent ekonoma klasztoru;
  3. 1991-1993 (Markowice) – gospodarstwo;
  4. 1993-1995 (Lubliniec) – odpowiedzialny za techniczne utrzymanie klasztoru;
  5. 1995-1999 (Obra) – gospodarstwo;
  6. 1999-2002 (Kodeń) – ekonom klasztoru;
  7. 2002-2011 (Grotniki) – odpowiedzialny za techniczne utrzymanie domu i kotłownię;
  8. 2011-2015 (Siedlce) – odpowiedzialny za techniczne utrzymanie domu i kotłownię;
  9. 2015- (Kodeń) – odpowiedzialny za kotłownię, kalwarię i pasiekę.