INTENCJE MSZALNE 16.12.2018 – 23.12.2018
Trzecia Niedziela Adwentu 16.12.2018
8.00 1.       Za śp. Reginę Starzyńską – int. od Marianny i Pawła Pietrusików.

2.      Za śp. Czesława Szkodzińskiego – int. od sąsiadów: Reni Wasilewskiej z synami.

3.      Za śp. Michalinę, Józefa i Henryka Piętków, Marię i Stefana Trojanków.

4.      Za śp. Marię – Janinę Kaczor (gregorianka).

10.00   1.       Za Parafian

2.      O Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla Kazimierza, Pawła i Dylana.

3.      Dziękczynna za łaskę zdrowia oraz w int. tych wszystkich którzy wspierali modlitwą w  chorobie.

4.      Za śp. Mirosława Bylinę w 1 rocz. śmierci i ++ z całej rodziny Bylinów.

12.00        1.       Za śp. Wacława i Wandę Lichaczewskich.

2.      Za śp. Wiktorię i Michała Oleksików w 25 rocz. śmierci.

3.      Za śp. Adolfa Szaciłło w 23 rocz. śmierci.

4.      Za śp. Annę i Stanisława Karpowiczów oraz ++ z rodziny.

17.00 1.       O Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla rodziny Żelazowskich, Borków i Kulawców.

2.      Za śp. Norberta Lepicha o radość wieczną – int. od pracowników.

3.      Za śp. Henrykę i Eugeniusza Skibniewskich oraz ++ z rodziny Wyszomirskich i Skibniewskich.

4.      Za śp. Reginę Dedes (gregorianka).

Poniedziałek 17.12.2018
6.45 1.       W int. pielgrzymów i ich rodzin z parafii św. Maksymiliana w Weryni.

2.      O zdrowie, dary Ducha Świętego i dobrą pracę dla Anny.

3.      Za śp. Bolesławę Konieczną, Józefa, Jana, Dariusza i Teofilę.

4.      Za śp. Zofię, Stanisława, Mariannę, Danutę, Feliksa i Wiesława z rodziny Osiejuków i Lewczuków.

5.      Za śp. Marię – Janinę Kaczor (gregorianka).

 

17.00 1.       W 24 rocz. ślubu Barbary i Zygmunta, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata wspólnego życia.

2.      W int. Ewy, Mariusza, Kamila, Ilony, Marcina, Anety, Pawła i Natalii o Boże błog. i wszelkie potrzebne łaski w życiu.

3.      Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę MB Kodeńskiej dla rodziny Piwonich.

4.      Za śp. Stanisława Zielińskiego w 30 rocz. śmierci i ++ z rodziny Zielińskich, Kaźmieruków, Pastuszuków, Struków, Marciochów i Matczuków.

5.      Za śp. Reginę Dedes (gregorianka).

 

 Wtorek 18.12.2018
6.45 1.       Dziękczynno – błagalna z prośbą o Boże błog. i dalszą opiekę MB Kodeńskiej dla Magdaleny Fit i jej rodziny.

2.      Za śp. Andrzeja Mroczka.

3.      Za śp. Michała, Mariannę, Stanisława, Jana, Leszka i Paulinę Lewczuków.

4.      Za śp. Marię – Janinę Kaczor (gregorianka).

5.      Za śp. Reginę Dedes (gregorianka).

 

17.00   1.       O zdrowie, opiekę MB Kodeńskiej, pojednanie sióstr oraz zgodę i miłość w rodzinie.

2.      O Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MB Kodeńskiej dla rodziny Anny i Andrzeja Łącznych.

3.      Za śp. Piotra Bebko w 20 rocz. śmierci.

4.      Za śp. Annę i Piotra Dyrdowskich w rocznice śmierci.

5.      Za śp. Józefa Huka – int. od Marianny i Mariana Dyrdowskich z rodziną.

6.      Za ++ z rodziny Buraczyńskich, Parczewskich i Supronowiczów.

 

 Środa 19.12.2018
6.45 1.       Dziękczynna za szczęśliwą operację Alicji i Barbary.

2.      O zdrowie i Boże błog. dla Mariusza.

3.      Za śp. Annę Rangol.

4.      Za śp. Danutę i Stefana Ignatiuków w 9 rocz. śmierci.

5.      Za śp. Marię – Janinę Kaczor (gregorianka).

 

17.00

 

1.       O Boże błog. dla pielgrzymów z par. Miłosierdzia Bożego z Ożarowa oraz Sochaczewa, Borzęcina, Płochocina i Warszawy.

2.      O powrót do zdrowia i sprawności dla Andrzeja oraz siłę w opiece dla jego bliskich.

3.      Za śp. Apolonię Kaźmierczak w 8 rocz. śmierci.

4.      Za śp. Mariannę Sokołowską w 14 rocz. śmierci.

5.      Za śp. Leokadię Kłosowską – int. od rodziny Kłosowskich.

6.      Za śp. Reginę Dedes (gregorianka).

 

Czwartek 20.12.2018
6.45 1.       Za śp. Bronisława.

2.      Za śp. Jadwigę Krótkiewicz – int. od rodziny Sobolewskich.

3.      Za ++ z rodziny Starzyńskich i Brzozowskich.

4.      Za śp. Marię – Janinę Kaczor (gregorianka).

 

17.00 1.       Dziękczynno – błagalna z prośbą o Boże błog. i dalszą opiekę MB Kodeńskiej dla rodziny Niemarskich.

2.      O zdrowie i Bożą opiekę na każdy dzień życia dla Kasi, Marcina i Zosi oraz wszystkich bliskich.

3.      Za śp. Leokadię Kłosowską – int. od rodziny Żuków i Chryścionków.

4.      Za śp. Gabrielę, Mariana oraz ++ z rodziny Tereszkiewiczów i Czerniawskich.

5.      Za śp. Czesławę Mirczewską – int. od męża Czesława.

6.      Za śp. Reginę Dedes (gregorianka).

 

      Piątek 21.12.2018
6.45 1.       O dobre przygotowanie się do sakramentu małżeństwa Piotra i Anny oraz  opiekę MB Kodeńskiej dla Agaty.

2.      Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę MB Kodeńskiej dla Ewy, Marka, Katarzyny, Przemysława, Marii, Patrycji i Pawła Kamińskich.

3.      O potrzebne łaski dla rodziny Jędrzejewskich i Mików.

4.      Za śp. Mariana, Helenę i Teresę z rodziny Chomiuków.

5.      Za śp. Marię – Janinę Kaczor (gregorianka).

 

17.00 1.       O zdrowie i Boże błog. dla Kazimierza z okazji urodzin.

2.      Dziękczynna za dzieci i wnuki, z prośbą o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej               w dalszym życiu.

3.      O Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla Haliny i jej całej rodziny.

4.      Dziękczynno – błagalna o Boże błog. i potrzebne łaski dla rodziny Świderskich.

5.      Za śp. Leosia, aby Pan Bóg przyjął go do grona Aniołów.

6.      Za śp. Reginę Dedes (gregorianka).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sobota 22.12.2018
6.45 1.       Za Żywych i Zmarłych zapisanych do Księgi Mszy Świętych Wieczystych.

2.      Za śp. Siostrę Apolonię Jakimowicz w rocznicę śmierci oraz ++ rodziców i rodzeństwo.

3.      Za śp. Zofię i Jana Płandowskich, Bronisławę i Stanisława Jakimowiczów.

4.      Za śp. Bogdana Jarnutowskiego w 15 rocz. śmierci.

5.      Za śp. Marię – Janinę Kaczor (gregorianka).

6.      Za śp. Reginę Dedes (gregorianka).

17.00 1.       Przebłagalna za grzechy rodziny Henryka i Krystyny//.

2.      O Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla Jadwigi, Mariana oraz ich dzieci z rodzinami.

3.      Za śp. Sylwestra w 2 rocz. śmierci.

4.      Za śp. Jana Żeszczuka – int. od koleżanek z pracy córki Danuty.

5.      Za śp. Lucynę Bercholc – int. od siostry Katarzyny z rodziną.

6.      Za śp. Siostrę Marię Płandowską w 30 dzień po śmierci – int. od Sióstr Sercanek             z Kodnia.

 

 Czwarta Niedziela Adwentu 23.12.2018
8.00     1.       Za Parafian

2.      Za śp. Paulinę i Józefa Witkowiczów oraz Łucję Wasilewską.

3.      Za śp. Mariannę, Jana oraz ich rodziców.

4.      Za śp. Marię – Janinę Kaczor (gregorianka).

10.00 1.       Z okazji 70 rocz. urodzin Teresy, z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski.

2.      Za śp. Tadeusza Szurka – int. od Mieczysława Krótkiewicza z rodziną.

3.      Za śp. Janinę Trejda – int. od wnuka Łukasza z rodziną.

12.00       1.       Za ++ z rocznych wypominek.

2.      O Boże błog. i zdrowie dla rodziny Tchórzewskich i Kawęckich z Siedlec.

3.      Za śp. Cecylię Falkiewicz – int. od Stanisława Leśniewskiego z rodziną.

4.      rez.

17.00 1.       Za śp. Ewę Puszkarską w 9 rocz. śmierci oraz ++ rodziców z obojga stron.

2.      Za śp. Kazimierza i Wierę Stawczyków oraz Pawła Króla.

3.      Za śp. Stefanię i Wiktora Trybułów.

4.      Za śp. Mateusza i Karola Bagłajewskich.

5.      Za śp. Reginę Dedes (gregorianka).

 

 

               INTENCJE MSZALNE 09.12.2018 – 16.12.2018
Druga Niedziela Adwentu 09.12.2018
8.00 1.       Za ++ Wiesława Seheniuka oraz jego rodziców Jana i Janinę.

2.      Za śp. Teresę Chomicką w rocznicę śmierci.

3.      Za śp. Tadeusza Szurka – int. od Waldemara i Barbary Magier z rodziną.

4.      Za śp. Marię – Janinę Kaczor (gregorianka).

10.00   1.       Rocznice Chrztu: w 33 rocz. ur. Daniela, 15 rocz. Jowity Łastowskiej, 13 rocz. Dominiki,  12 rocz. Gabrysi, 9 rocz. Bartka  z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błog.,  opiekę MB Kodeńskiej i wszelkie potrzebne łaski na dalsze lata życia.

2.      Za wszystkie dzieci objęte modlitwą w Różach Różańcowych Rodziców, prosząc o błog. i potrzebne łaski, zawierzając je Miłosierdziu Bożemu i MB Kodeńskiej.

3.      Za śp. Wiesława Kowieskiego.

4.      Za śp. Krzysztofa Koniecznego i jego ++ rodziców oraz Anastazję i Jana Solarskich.

12.00        1.       Za śp. Antoninę Filipek w rocznicę śmierci.

2.      Za śp. Danutę Jakimowicz w 6 rocz. śmierci.

3.      Za śp. Apolonię Spalik w 1 rocz. śmierci.

4.      Za śp. Nadzieję Bereską – int. od córki chrzestnej Alicji Piskorz z rodziną.

17.00 1.       Za Parafian

2.      Za śp. Kazimierza Chorąży w 35 rocz. śmierci – int. od dzieci.

3.      Za śp. Janinę Trejda – int. od córki Anny z rodziną.

4.      Za śp. Reginę Dedes (gregorianka).

Poniedziałek 10.12.2018
6.45 1.       Za śp. Józefa w 3 rocz. śmierci.

2.      Za śp. Weronikę i Ferdynanda Tyksińskich w 2 rocz. śmierci.

3.      Za śp. Antoniego, Aleksandra, Anastazję, Zofię, Annę, Józefa, Tadeusza, ++ z rodziny Besarabów i Hołownich.

4.      Za ++ rodziców oraz ++ z rodzin: Dolegów i Kurkowskich.

5.      Za śp. Marię – Janinę Kaczor (gregorianka).

 

17.00 1.       O zdrowie, Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla Anny i Feliksa Golemów.

2.      Za śp. Mariannę Sacharczuk w 6 rocz. śmierci.

3.      Za śp. Ninę Chrabską – int. od rodziny Dominików.

4.      Za śp. Czesława Szkodzińskiego – od rodziny Pawluczuków.

5.      Za śp. Józefa, Antoninę, Bolesława, Stefanię i ++ z rodziny Rogoźnickich, Cydejków, Zapolskich i Walewiczów.

6.      Za śp. Reginę Dedes (gregorianka).

 

 Wtorek 11.12.2018
6.45 1.       Dziękczynno – błagalna z prośbą o Boże błog. i dalszą opiekę MB Kodeńskiej dla rodziny Królów.

2.      O zdrowie, opiekę MB Kodeńskiej i wszelkie potrzebne łaski dla synów: Cezarego i Mariusza z rodzinami.

3.      O łaskę dobrej śmierci dla ciężko chorej mamy.

4.      Za śp. Grzegorza, Mirosława, Zbigniewa, Marka, Józefa, Genowefę, Mieczysława, Lucynę, Sławomira, ++ z rodziny Bardenów, Kopyściów i Obrutników.

5.      Za śp. Marię – Janinę Kaczor (gregorianka).

 

17.00   1.       O Boże błog., opiekę MB Kodeńskiej i wszelkie potrzebne łaski dla Moniki i Marcina Kubęckich na nowej drodze wspólnego życia.

2.      O Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla rodziny Zofii i Adama Kryńskich.

3.      Za śp. Teresę w 10 rocz. śmierci i Tadeusza w 15 rocz. śmierci  Kruglejów oraz dziadków z obojga stron.

4.      Za śp. Hieronima.

5.      Za śp. Reginę Dedes (gregorianka).

 Środa 12.12.2018
6.45 1.       O Boże błog. i dar potomstwa dla Eweliny i Konrada.

2.      O Boże błog. i potrzebne łaski dla rodzin: Boruchów, Czemielskich i Bielaków oraz szczęśliwe rozwiązanie dla Katarzyny.

3.      O błog. Boże i opiekę MB Kodeńskiej dla Michała i Zofii.

4.      Za śp. Czesławę Adolfa, Zuzannę, Piotra i ++ z rodziny Kurkowskich i Kowalskich.

5.      Za śp. Marię – Janinę Kaczor (gregorianka).

 

17.00

 

1.       Z okazji 3 rocz. ślubu Róży i Mateusza, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MB Kodeńskiej  na dalsze lata wspólnego życia.

2.      Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błog. i dalszą opiekę MB Kodeńskiej dla rodziny Wójcików i Lipków.

3.      Za śp. Krystynę Sowa w 5 rocz. śmierci i ++ z rodziny.

4.      Za śp. Reginę Dedes (gregorianka).

5.      rez.

Czwartek 13.12.2018

Wspomnienie św. Łucji, Dziewicy i Męczennicy

6.45 1.       O zdrowie, błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla rodziny Stachowicz.

2.      O Boże błog. i zdrowie dla Pauliny, Michała, Anny, Martyny i Izabeli, uzdrowienie męża z choroby alkoholowej, opiekę MB Kodeńskiej nad całą rodziną.

3.      Za śp. Jana Hałaszko i ++ z rodziny Hałaszków i Głowackich.

4.      Za śp. Waleriana Dąbrowskiego, Kazimierę i Ignacego Czapskich.

5.      Za śp. Marię – Janinę Kaczor (gregorianka).

 

17.00 1.       Dziękczynno – błagalna z prośbą o Boże błog. i dalszą opiekę MB Kodeńskiej dla rodziny Frankowskich.

2.      Za śp. Leokadię Kłosowską – int. od Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

3.      Za śp. Dariusza, Stanisława, Józefa i Annę.

4.      Za śp. Józefa i Elżbietę Twarowskich.

5.      Za śp. Adelę Tarasiuk – int. od córki Krystyny z rodziną.

6.      Za śp. Reginę Dedes (gregorianka).

      Piątek 14.12.2018

Wspomnienie św. Jana od Krzyża, Prezbitera i Doktora Kościoła

6.45 1.       Dziękczynno – błagalna o zdrowie dla męża Stanisława.

2.      Za śp. Antoniego i Leontynę Korolczuków, Annę, Helenę i Władysława Litwiniuków.

3.      Za śp. Rozalię, Jadwigę, Franciszka, Kazimierza, Marka i Ludwika.

4.      Za śp. Kazimierę Drelich.

5.      Za śp. Marię – Janinę Kaczor (gregorianka).

 

17.00 1.       O łaskę uzdrowienia i możliwość pracy dla Ewy.

2.      Za śp. Tadeusza Szurka – int. od rodziny Kocowskich.

3.      Za śp. Bogdana Kocowskiego w 2 rocz. śmierci.

4.      Za śp. Eugenię Kocowską – int. od Zespołu Śpiewaczego.

5.      Za śp. Waldemara Tchorika – int. od córki Sylwii z rodziną.

6.      Za śp. Reginę Dedes (gregorianka).

 

       Sobota 15.12.2018
6.45 1.       Za Żywych i Zmarłych zapisanych do Księgi Mszy Świętych Wieczystych.

2.      W 50 rocz. ślubu Haliny i Władysława Czerwonogrodzkich, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej  w dalszym życiu.

3.      Za śp. Marię i Jana.

4.      Za śp. Antoniego i Karolinę Mużyło – Kuryłowicz oraz ++ z rodziny Kuryłowiczów i Jakimowiczów.

5.      Za śp. Marię – Janinę Kaczor (gregorianka).

17.00 1.       Z okazji 60 rocz. urodzin Krystyny, o Boże błog., opiekę MB Kodeńskiej i wszelkie potrzebne łaski na dalsze lata życia –  int. od męża i dzieci.

2.      Dziękczynno – błagalna o zdrowie, Boże błog. i dalszą opiekę MB Kodeńskiej dla wnuków: Zuzi i Jasia oraz ich rodziców.

3.      O Boże błog., potrzebne łaski i opiekę MB Kodeńskiej dla całej rodziny.

4.      Za śp. Piotra Zańko w 1 rocz. śmierci.

5.      Za śp. Reginę Dedes (gregorianka).

 

 Trzecia Niedziela Adwentu 16.12.2018
8.00     1.       Za śp. Reginę Starzyńską – int. od Marianny i Pawła Pietrusików.

2.      Za śp. Czesława Szkodzińskiego – int. od sąsiadów: Reni Wasilewskiej z synami.

3.      Za śp. Michalinę, Józefa i Henryka Piętków, Marię i Stefana Trojanków.

4.      Za śp. Marię – Janinę Kaczor (gregorianka).

10.00 1.       Za Parafian

2.      O Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla Kazimierza, Pawła i Dylana.

3.      Dziękczynna za łaskę zdrowia oraz w int. tych wszystkich którzy wspierali modlitwą w  chorobie.

4.      Za śp. Mirosława Bylinę w 1 rocz. śmierci i ++ z całej rodziny Bylinów.

12.00       1.       Za śp. Wacława i Wandę Lichaczewskich.

2.      Za śp. Wiktorię i Michała Oleksików w 25 rocz. śmierci.

3.      Za śp. Adolfa Szaciłło w 23 rocz. śmierci.

4.      Za śp. Annę i Stanisława Karpowiczów oraz ++ z rodziny.

17.00 1.       O Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla rodziny Żelazowskich, Borków i Kulawców.

2.      Za śp. Norberta Lepicha o radość wieczną – int. od pracowników.

3.      Za śp. Henrykę i Eugeniusza Skibniewskich oraz ++ z rodziny Wyszomirskich i Skibniewskich.

4.      Za śp. Reginę Dedes (gregorianka).

 

               INTENCJE MSZALNE 02.12.2018 – 09.12.2018
Pierwsza Niedziela Adwentu 02.12.2018
8.00 1.       Za śp. Władysława i Karolinę Czubko oraz Józefa, Jadwigę i Andrzeja Szołuchów.

2.      Za śp. Helenę, Stefana, Kazimierza, Władysława, Wiesława, Dorotę, Dawida i ++          z rodziny Falkiewiczów i Fryczkowskich.

3.      Za śp. Czesławę Filipek – int. od rodziny Pietrusików.

4.      Za śp. Walentynę, Adama, Helenę i Czesława Pietrusików oraz Albertynę Bojczewską.

 

10.00   1.       Za śp. Mariannę i Paweł Nazaruk.

2.      Za śp. Apolonię Spalik – int. od rodziny Tuszyńskich z Zagacia.

3.      Za śp. Ninę Chrabską – int. od pracowników PHU KDM Płanda.

4.      Za śp. Edwarda, Janinę i Bożenę oraz ++ z rodziny Lubczuków.

12.00        1.       Za Parafian

2.      Z okazji 18 rocz. urodzin Rafała Mazurka, o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata życia.

3.      O zdrowie, Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla Danuty.

4.      Za śp. Czesława Szkodzińskiego – int. Ewy z rodziną.

17.00 1.       O Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla dziecka o imieniu Koden oraz jego rodziców.

2.      Za śp. Antoninę i Jana Łuciuków.

3.      Za śp. Reginę Dedes (gregorianka).

4.      Za śp. Marię – Janinę Kaczor (gregorianka).

Poniedziałek 03.12.2018

Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera

6.45 1.       O Boże błog., wszelkie potrzebne łaski i opiekę MB Kodeńskiej dla Barbary Głuszczak z okazji imienin.

2.      O zdrowie i opiekę MB Kodeńskiej dla rodziny Kwietniów i Szczuchniaków.

3.      Dziękczynno – błagalna w int. syna Markusa.

4.      Za ++ z rodzin: Gajdów, Kurkowskich i Ułasiuków.

5.      Za śp. Marię – Janinę Kaczor (gregorianka).

11.00 O Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla Karoliny.
18.00 1.       Do MB Kodeńskiej z prośbą o opiekę i potrzebne łaski w rodzinie Gustawy i Stanisława.

2.      Przebłagalna za grzechy całej rodziny.

3.      Za śp. Mariannę Sacharczuk w 10 rocz. śmierci i ++ z rodziny Sacharczuków.

4.      Za śp. Ninę Chrabską – int. od Jadwigi i Stefana Pietryków.

5.      Za śp. Reginę Dedes (gregorianka).

 

 Wtorek 04.12.2018
6.45 1.       Dziękczynna za dar życia w 9 rocz. urodzin Wojtka.

2.      Do MB Kodeńskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę i Boże błog. dla Barbary i Renaty z rodzinami.

3.      Dziękczynno – błagalna o łaskę wiary dla Moniki.

4.      Za śp. Anielę, Leona i Romane Harasimiuków.

5.      Za śp. Marię – Janinę Kaczor (gregorianka).

 

11.00 1.       Do Opatrzności Bożej z prośbą o potrzebne łaski dla rodziny Stawczyków.

2.      Za śp. Marka Ilczuka.

18.00   1.       W 32 rocz. ślubu Barbary i Piotra, dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla jubilatów oraz Tomasza, Moniki i Julii.

2.      O łaskę uzdrowienia i Boże błog. dla Pawła i Piotra.

3.      O Boże błog. dla rodzin: Alicji i Piotra Mareckich, Ewy i Rafała Sosidków, Aleksandry i Franciszka Sosidków.

4.      Za śp. Tadeusza Szurka – int. od rodziny ze Szczecina.

5.      Za śp. Reginę Dedes (gregorianka).

 Środa 05.12.2018
6.45 1.       Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze wstawiennictwo MB Kod. Dla całej rodziny.

2.      Za żywych i ++ z rodziny Czarneckich i Ziółkowskich.

3.      Za śp. Franciszkę i Franciszka Lipków oraz Jakuba i Aleksandra Jarockich.

4.      Za śp. Marię – Janinę Kaczor (gregorianka).

 

17.00

 

1.       Z okazji 40 rocz. urodzin Renaty, o Boże błog., opiekę MB Kodeńskiej i wszelkie potrzebne na dalsze lata życia.

2.      Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. dla rodziny Witkowskich.

3.      Za śp. Danutę Elwicką w 2 rocz. śmierci – int. od Eweliny z rodziną.

4.      Za śp. Lucynę w 12 rocz. śmierci – int. od córki Wandy.

5.      Za ++ Jadwigę i Wacława Matysiaków oraz Alicję Wantusiak.

6.      Za śp. Reginę Dedes (gregorianka).

 

Czwartek 06.12.2018
6.45 1.       O zdrowie, błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla Jana, Adama, Antoniego i Miłosza.

2.      O Boże błog. i zdrowie dla Wiktorii, Martyny, Łukasza i Sylwii Klimczuków oraz Marzeny i Gianluki Bartalini.

3.      Dziękczynno – błagalna z prośbą o Boże błog. i dalszą opiekę MB Kodeńskiej dla synów Mateusza i Bartłomieja.

4.      O zdrowie, Boże błog. i potrzebne łaski dla rodziny Gajdów i Bąków.

5.      Za śp. Marię – Janinę Kaczor (gregorianka).

 

17.00 1.       O zdrowie, Boże błog. i wszelkie potrzebne łaski dla Janiny Cegłowskiej – int. od dzieci i wnuczki.

2.      O uzdrowienie duszy i ciała dla dzieci: Kasi, Marka, Grażyny i Romana – proszą rodzice.

3.      Za śp. Helenę i Adama Hałaszków.

4.      Za śp. Mikołaja Antyborca.

5.      Za śp. Reginę Dedes (gregorianka).

 

      Piątek 07.12.2018

Wspomnienie św. Ambrożego, Biskupa i Doktora Kościoła

6.45 1.       Za dusze w czyśćcu cierpiące.

2.      Za śp. Mariannę Papińską w 2 rocz. śmierci.

3.      Za śp. Józefę i ++ z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

4.      Za ++ z rodziny Witkowskich i Herberczuków.

5.      Za śp. Marię – Janinę Kaczor (gregorianka).

 

17.00 1.       W 1 rocz. ślubu Emilii i Krzysztofa o Boże błog., zdrowie i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata wspólnego życia.

2.      Dziękczynna za otrzymane łaski przez Grzegorza za wstawiennictwem MB Kodeńskiej.

3.      Za śp. Stanisławę Zań w 1 rocz. śmierci.

4.      Za śp. Barbarę i Antoniego Sepczuków.

5.      Za śp. Adelę i Bronisława Łapińskich z Dobromyśla.

6.      Za śp. Reginę Dedes (gregorianka).

 

       Sobota 08.12.2018

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

6.45 1.       Za Żywych i Zmarłych zapisanych do Księgi Mszy Świętych Wieczystych.

2.      O dary Ducha Świętego, opiekę MB Kodeńskiej i Boże błog. dla Roberta Łukomskiego.

3.      Za śp. Helenę i Rajmunda Błażejewskich w rocznice śmierci.

4.      Za śp. Annę, Franciszka oraz ++ z rodziny Antoniuków i Jóźwiaków.

5.      Za śp. Marię – Janinę Kaczor (gregorianka).

12.00 1.       Za śp. Dede Kompe w 1 rocz. śmierci.

2.      Za śp. Czesława Szkodzińskiego – int. od Kółka Różańcowego z Dobromyśla.

3.      Za śp. Jadwigę Hordyjewicz – int. od Bogumiły Falkiewicz z rodziną.

4.      Za śp. Eugenię Kocowską – int. od wnuków.

5.      Za śp. Reginę Dedes (gregorianka).

17.00 1.       W int. Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej oraz Sióstr Sercanek       z Kodnia.

2.      W int. Róż św. Agnieszki o Boże Błog. opiekę MB dla dzieci zawierzanych w różańcu oraz o wytrwanie w małżeństwie dla rodziców.

3.      Dziękczynno – błagalna o Boże błog. i dalszą opiekę MB Kodeńskiej dla Kazimiery Wawryszuk z okazji 90 rocz. urodzin.

4.      W 82 rocz. urodzin Henryka Hałabudy, z podziękowaniem za przeżyte lata, z prośbą o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej w dalszym życiu.

5.      Za śp. Genowefę Mirczewską w 4 rocz. śmierci.

6.      Za śp. Karolinę, Adama, Józefa, Witolda, Danutę i Praksedę.

 

 Druga Niedziela Adwentu 09.12.2018
8.00     1.       Za ++ Wiesława Seheniuka oraz jego rodziców Jana i Janinę.

2.      Za śp. Teresę Chomicką w rocznicę śmierci.

3.      Za śp. Tadeusza Szurka – int. od Mariana i Barbary Magier z rodziną.

4.      Za śp. Marię – Janinę Kaczor (gregorianka).

10.00 1.       Rocznice Chrztu: w 15 rocz. ur. Jowity Łastowskiej i w 12 rocz. ur. Gabrysi, z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata życia.

2.      Za wszystkie dzieci objęte modlitwą w Różach Różańcowych Rodziców, prosząc o błog. i potrzebne łaski, zawierzając je Miłosierdziu Bożemu i MB Kodeńskiej.

3.      Za śp. Wiesława Kowieskiego.

4.      Za śp. Krzysztofa Koniecznego i jego ++ rodziców oraz Anastazję i Jana Solarskich.

12.00       1.       Za śp. Antoninę Filipek w rocznicę śmierci.

2.      Za śp. Danutę Jakimowicz w 6 rocz. śmierci.

3.      Za śp. Apolonię Spalik w 1 rocz. śmierci.

4.      Za śp. Nadzieję Bereską – int. od córki chrzestnej Alicji Piskorz z rodziną.

17.00 1.       Za Parafian

2.      Za śp. Kazimierza Chorąży w 35 rocz. śmierci – int. od dzieci.

3.      Za śp. Janinę Trejda – int. od córki Anny z rodziną.

4.      Za śp. Reginę Dedes (gregorianka).

               INTENCJE MSZALNE 25.11.2018 – 02.12.2018
Trzydziesta Czwarta Niedziela Zwykła 25.11.2018

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

8.00 1.       W 50 rocz. ślubu Wandy i Bronisława,  z prośbą o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata wspólnego życia.

2.      Za śp. Stanisława Wasilewskiego w 3 rocz. śmierci oraz ++ rodziców: Jana i Marii.

3.      Za śp. Czesława Szkodzińskiego – od Jadwigi i Pawła Magier z rodziną.

4.      Za śp. Apolonię Spalik – int. od Jadwigi i Piotra Wysockich z rodziną.

10.00   1.       Z okazji 50 rocz. urodzin Krzysztofa, o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata życia.

2.      W 12 rocz. urodzin Amelii,  o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na każdy dzień życia.

3.      O dary Ducha Świętego dla rodziny Stubińskich.

4.      Za śp. Ludwika Ochoda w 2 rocz. śmierci.

12.00        1.       Za Parafian

2.      W 18 rocz. urodzin Kacpra i Igora, o Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MB Kodeńskiej na każdy dzień życia.

3.      Za śp. Stanisławę i Aleksandra Siemieniuk – int. od córki i wnuka.

4.      Za ++ rodziców Mariannę i Henryka Strojek.

5.      Za ++ z rocznych wypominek

17.00 1.       Z okazji 45 rocz. urodzin syna Piotra, o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata życia.

2.      Za śp. Bronisława Babkiewicza w 1 rocz. śmierci.

3.      Za śp. Zinowię Ćwiek (gregorianka).

4.      Za śp. Arkadiusza Charko (gregorianka).

 

Poniedziałek 26.11.2018
7.00 1.       O Boże błog., potrzebne łaski i opiekę MB Kodeńskiej dla dzieci, wnuków i całej rodziny Chodarcewiczów.

2.      O zdrowie i opiekę MB Kodeńskiej dla Antoniny, Julii, Ewy, Jakuba i całej rodziny.

3.      O Boże błog. i wszelkie potrzebne łaski dla Pawła i Jakuba.

4.      Za ++ z rodziny Dworakowskich i Dolidów.

5.      Za śp. Zinowię Ćwiek (gregorianka).

17.00 1.       O Boże błog., wszelkie potrzebne łaski i opiekę MB Kodeńskiej dla o. Leonarda Głowackiego z okazji imienin.

2.      O Boże błog. dla Andrzeja i Marka Krupińskich oraz ++ rodziców: Marię i Jerzego Krupińskich.

3.      Za śp. Henryka Seroczyńskiego w 1 rocz. śmierci.

4.      Za śp. Katarzynę Artecką, Halinę Kulawiak i ++ z rodziny Wardów.

5.      Za ++ rodziców Mariannę i Henryka Strojek.

6.      Za śp. Arkadiusza Charko (gregorianka).

 

 Wtorek 27.11.2018
7.0       1.       O zdrowie i MB Kodeńskiej dla Mirosława Bielawskiego i jego rodziny.

2.      O Boże błog. dla Henryka oraz o radość wieczną dla śp. Ireny.

3.      Za śp. Stanisława i Wojciecha oraz ++ z rodziny Małysków.

4.      Za śp. Wiesława, Władysławę i Wiesława Zbańskich.

5.      Za śp. Zinowię Ćwiek (gregorianka).

17.00   1.       Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i dalszą opiekę MB Kodeńskiej dla Janiny Jankowskiej i jej rodziny.

2.      Za śp. Artura Osypiuka – int. od pracowników Poczty Łuków przy ul. Konarskiej.

3.      Za śp. Jadwigę Hordyjewicz – int. od Kazimierza Mackiewicza z rodziną.

4.      Za ++ rodziców Mariannę i Henryka Strojek.

5.      Za śp. Arkadiusza Charko (gregorianka).

 

 Środa 28.11.2018
7.00 1.       O zdrowie i Boże błog. dla Adama Witkowskiego.

2.      O Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla całej rodziny.

3.      Dziękczynno – błagalna z prośbą o potrzebne łaski i dobre wybory życiowe dla córek: Doroty, Beaty i Wioletty.

4.      O zdrowie i Boże błog. dla rodzin: Pogonowskich, Remifleszów, Jarząbków i Bezręków.

5.      Za śp. Zinowię Ćwiek (gregorianka).

 

17.00

 

1.       Za wstawiennictwem MB Kodeńskiej o przemianę życia Gabriela i błogosławieństwo dla jego małżeństwa z Grażyną.

2.      Za śp. Janinę Piętka.

3.      Za śp. Janinę, Henryka i Waleriana Wysockich, Reginę i Aleksandra Drogowskich oraz Zofię Sokołowską.

4.      Za śp. Tadeusza Sosnowskiego – int. od żony Marianny.

5.      Za ++ rodziców Mariannę i Henryka Strojek.

6.      Za śp. Arkadiusza Charko (gregorianka).

 

Czwartek 29.11.2018
7.00 1.       W int. dzieci objętych modlitwą Róż Różańcowych Rodziców z parafii Św. Jerzego        w Kamienicy Nyskiej.

2.      Za pośrednictwem MB Kodeńskiej o uzdrowienie relacji i dar jedności w małżeństwie Jana i Teresy oraz Boże błog. dla całej rodziny Tomaszewskich.

3.      Za śp. Stanisławę, Jana, Henryka, Karola i Wiktorię.

4.      Za śp. Zofię i Karola Potomskich oraz ++ z rodziny.

5.      Za śp. Zinowię Ćwiek (gregorianka).

 

17.00 1.       O zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Danuty i Antoniego Wysockich.

2.      Za śp. Stanisławę i Wacława Buraczyńskich, Kazimierę i Stanisława Wojtasiewiczów.

3.      Za śp. Tadeusza Szurka – int. od Jana Oleksika oraz Marty i Marka Kamińskich.

4.      Za śp. Czesława i Marka Nazaruków oraz Walentynę, Helenę, Piotra i Bronisława Micewiczów.

5.      Za ++ rodziców Mariannę i Henryka Strojek.

6.      Za śp. Arkadiusza Charko (gregorianka).

 

      Piątek 30.11.2018

Święto Św. Andrzeja, Apostoła

7.00 1.       Z okazji 1 rocz. urodzin Jasia oraz 10 rocz. ślubu Aleksandry i Łukasza, o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata życia.

2.      O Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla całej rodziny Foltyn i zdrowie dla Krystyny Świderskiej.

3.      Za śp. Jarosława Ulanowskiego.

4.      Za śp. Mariannę, Władysława, Grzegorza, Tadeusza i ++ z rodziny.

5.      Za śp. Zinowię Ćwiek (gregorianka).

 

17.00 1.       O Boże błog., wszelkie potrzebne łaski i opiekę MB Kodeńskiej dla br. Andrzeja             z okazji imienin.

2.      Za śp. Andrzeja Szołuchę – int. od siostry.

3.      Za śp. Apolonię Spalik – int. od rodziny Babkiewicz i Karpowicz.

4.      Za śp. Irenę i Witolda.

5.      Za śp. Zofię w 13 rocz. śmierci.

6.      Za ++ rodziców Mariannę i Henryka Strojek.

7.      Za śp. Arkadiusza Charko (gregorianka).

 

 

 

       Sobota 01.12.2018
7.00 1.       Za Żywych i Zmarłych zapisanych do Księgi Mszy Świętych Wieczystych.

2.      O zdrowie i Boże błog. dla Romana – int. od brata Jerzego.

3.      Za śp. Zygmunta Wysokińskiego w 5 rocz. śmierci.

4.      Za śp. Roberta Dobrasiewicza – int. od mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej  w Białej Podl. przy ul. Sidorskiej.

5.      Za śp. Marię – Janinę Kaczor (gregorianka).

 

17.00 1.       O zdrowie i potrzebne łaski dla Anny i Sebastiana Mareczko.

2.      Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błog. i dalszą opiekę MB Kodeńskiej dla Krzysztofa i Małgorzaty oraz ich dzieci.

3.      Za śp. Ninę Chrabską – int. od rodziny Gordziejewskich.

4.      Za śp. Józefa Derdowicza – int. od syna Andrzeja.

5.      Za śp. Andrzeja i Antoninę w rocznice śmierci.

6.      Za śp. Reginę Dedes (gregorianka).

 

 Pierwsza Niedziela Adwentu 02.12.2018
8.00     1.       Za śp. Władysława i Karolinę Czubko oraz Józefa, Jadwigę i Andrzeja Szołuchów.

2.      Za śp. Helenę, Stefana, Kazimierza, Władysława, Wiesława, Dorotę, Dawida i ++          z rodziny Falkiewiczów i Fryczkowskich.

3.      Za śp. Czesławę Filipek – int. od rodziny Pietrusików.

4.      Za śp. Walentynę, Adama, Helenę i Czesława Pietrusików oraz Albertynę Bojczewską.

 

10.00 1.       Za śp. Mariannę i Paweł Nazaruk.

2.      Za śp. Apolonię Spalik – int. od rodziny Tuszyńskich z Zagacia.

3.      Za śp. Ninę Chrabską – int. od pracowników PHU KDM Płanda.

4.      Za śp. Edwarda, Janinę i Bożenę oraz ++ z rodziny Lubczuków.

12.00       1.       Za Parafian

2.      Z okazji 18 rocz. urodzin Rafała Mazurka, o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata życia.

3.      O zdrowie, Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla Danuty.

4.      Za śp. Czesława Szkodzińskiego – int. Ewy z rodziną.

17.00 1.       O Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla dziecka o imieniu Koden oraz jego rodziców.

2.      Za śp. Antoninę i Jana Łuciuków.

3.      Za śp. Reginę Dedes (gregorianka).

4.      Za śp. Marię – Janinę Kaczor (gregorianka).

 

               INTENCJE MSZALNE 18.11.2018 – 25.11.2018
Trzydziesta Trzecia Niedziela Zwykła 18.11.2018
8.00 1.       Za śp. Marię Migdas w 7 rocz. śmierci oraz Elżbietę i Józefa Witkowiczów.

2.      Za śp. Janinę Piętka – int. od Lucyny Migda z Krakowa.

3.      Za śp. Apolonię Spalik – int. od Kazimiery Tereszkiewicz z rodziną.

4.      Za śp. Arkadiusza Charko w 1 rocz. śmierci.

10.00   1.       Za śp. Bogumiłę Tokarską, Zofię i Andrzeja Wójcik w rocznice śmierci.

2.      Za śp. Tadeusza Szurka – int. od Kazimiery i Józefa Smolińskich.

3.      Za śp. Karolinę i Światosława Siwagow – int. od Iwony i Dominika Nazaruk z rodziną.

4.      Za śp. Piotra Niturę – int. od Wandy Sosidko z rodziną.

12.00        1.       Za Parafian

2.      Za śp. Adama Sadło w rocznicę śmierci.

3.      Za śp. Henrykę Szaciłło w 14 rocz. śmierci.

4.      Za śp. Halinę Żuk w 4 rocz. śmierci.

5.      Za ++ rodziców Mariannę i Henryka Strojek.

17.00 1.       Do MB Kodeńskiej i Fatimskiej dziękczynna w intencji o. Dariusza i p. Ryszarda – przewodnika oraz wszystkich uczestników pielgrzymki do Fatimy: za piękne przeżycia tych dni, moc wrażeń, szczęśliwą podróż i powrót.

2.      Dziękczynno – błagalna  o dalszą opiekę MB Kodeńskiej i wszelkie potrzebne łaski dla Magdaleny Fit i jej rodziny.

3.      Za śp. Annę w 3 rocz. śmierci.

4.      Za śp. Zinowię Ćwiek (gregorianka).

5.      Za śp. Arkadiusza Charko (gregorianka).

Poniedziałek 19.11.2018
7.00 1.       Dziękczynno – błagalna w 20 rocz. ślubu Justyny i Błażeja Złotowskich, z prośbą o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata wspólnego życia.

2.      O zdrowie i Boże błog. dla rodziny Wyszomirskich.

3.      Z podziękowaniem za dar życia i zdrowia, z prośbą  dla Karola Natalii.

4.      Za śp. Jadwigę Hordyjewicz – int. od pracowników Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białej Podl.

5.      Za śp. Zinowię Ćwiek (gregorianka).

17.00 1.       O zdrowie, dary ducha Świętego i Boże błog. dla rodziny Miężałów, Kwietniów, Bobruków i Mikołajczuków.

2.      Za śp. Helenę w rocznicę śmierci.

3.      Za śp. Jana Żeszczuka – int. od koleżanek z pracy córki Danuty.

4.      Za śp. Czesławę Mirczewską w 30 dzień po śmierci.

5.      Za ++ rodziców Mariannę i Henryka Strojek.

6.      Za śp. Arkadiusza Charko (gregorianka).

 Wtorek 20.11.2018

Wspomnienie Św. Rafała Kalinowskiego, Prezbitera

7.00 1.       O dary Ducha Świętego, zgodę, jedność i nawrócenie w rodzinach: Barańczuków i Adamajtów.

2.      Do MB Kodeńskiej z prośbą o łaskę trzeźwości dla syna – int. od rodziców.

3.      Za śp. Stanisława, Annę, Maksyma i ++ z rodziny Babkiewiczów, Michaluków i Szołobrytów.

4.      Za ++ rodzin: Szpilewiczów, Hulewskich i Szwarów.

5.      Za śp. Zinowię Ćwiek (gregorianka).

17.00   1.       Z okazji 1 rocz. urodzin Nikodema Szymków, o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata życia.

2.      Dziękczynno – błagalna w int. Marii i Bogdana z okazji rocznicy ślubu, o Boże błog. i dalszą opiekę MB Kodeńskiej dla całej rodziny.

3.      Za śp. Mariannę Sowa w 1 rocz. śmierci.

4.      Za śp. Stefanię i Wiesława Żyłka w rocznice śmierci.

5.      Za ++ rodziców Mariannę i Henryka Strojek.

6.      Za śp. Arkadiusza Charko (gregorianka).

 Środa 21.11.2018

Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

7.00 1.       Dziękczynna za życie Kacpra.

2.      Dziękczynno – błagalna o uzdrowienie i siłę w walce z chorobą nowotworową.

3.      Za śp. Reginę, Eugeniusza, Zofię, Tadeusza i ++ z rodziny Adamków i Strożków.

4.      Za ++ z rodzin: Bojerchuków, Żukowskich, Korszniów i Gajowników.

5.      Za śp. Zinowię Ćwiek (gregorianka).

 

17.00

 

1.       Za śp. Józefa w 13 rocz. śmierci i Janinę w 8 rocz. śmierci i ++ z rodziny Seroczyńskich.

2.      Za śp. Jadwigę Mazur w 13 rocz. śmierci i ++ z rodziny Szkodzińskich.

3.      Za śp. Janinę i Józefa, Stanisława i Józefę z rodziny Seroczyńskich oraz Władysławę Zeszczuk.

4.      Za ++ rodziców Mariannę i Henryka Strojek.

5.      Za śp. Arkadiusza Charko (gregorianka).

 

Czwartek 22.11.2018

Wspomnienie Św. Cecylii, Dziewicy i Męczennicy

7.00 1.       Dziękczynna za 40 lat małżeństwa Anny i Henryka, z prośbą o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata wspólnego życia.

2.      O zdrowie, Boże błog. i wszelkie potrzebne łaski dla Iwony Makarewicz i jej rodziny.

3.      O przemianę serca syna Pawła.

4.      Za śp. Cecylię, Leokadię, Fabiana, Antoniego i ++ z rodziny Pilisów.

5.      Za śp. Zinowię Ćwiek (gregorianka).

 

17.00 1.       Za pośrednictwem MB Kodeńskiej i Św. Anny o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla rodziców: Janiny i Mariana Komaszewskich.

2.      Za śp. Lubę Starzyńską w 26 rocz. śmierci, Bolesława Starzyńskiego w 21 rocz. śmierci, oraz ich synów Stanisława i Czesława – int. od rodziny.

3.      Za śp. Tadeusza Szurka – int. od Henryka i Zofii Krótkiewicz z rodziną.

4.      Za ++ rodziców Mariannę i Henryka Strojek.

5.      Za śp. Arkadiusza Charko (gregorianka).

 

      Piątek 23.11.2018
7.00 1.       Za wstawiennictwem MB Kodeńskiej o pojednanie i miłość w rodzinie.

2.      O dar potomstwa dla Tomasza i Emilii Dąbrowskich.

3.      O zdrowie i opiekę MB Kodeńskiej  dla Jolanty i Wiesława Dojlidów.

4.      Dziękczynno – błagalna o błog. Boże w kolejnym roku szkolnym dla Marceliny i Filipa.

5.      Za śp. Zinowię Ćwiek (gregorianka).

 

12.00 Int. Solidarność Kolejarze z Małaszewicz.
17.00 1.       Za śp. Natalię w 2 rocz. śmierci i Tadeusza Goralów oraz ++ z rodziny Goralów i Bzowskich.

2.      Za śp. Witolda, Michała, Gertrudę i Tadeusza Kępków.

3.      Za śp. Stefanię, Danutę, Albinę, Antoniego i Mieczysława z rodziny Bachanków i Ostapowiczów.

4.      Za śp. Mateusza Bagłajewskiego – int. od braci i sióstr ciotecznych z Kodnia.

5.      Za ++ rodziców Mariannę i Henryka Strojek.

6.      Za śp. Arkadiusza Charko (gregorianka).

 

 

 

 

 

 

       Sobota 24.11.2018

Wspomnienie Św. Męczenników Andrzeja Dung – Lac, Prezbitera, i Towarzyszy

7.00 1.       Za Żywych i Zmarłych zapisanych do Księgi Mszy Świętych Wieczystych.

2.      Do MB Kodeńskiej z prośbą o łaskę zdrowia dla Marzeny i opiekę nad całą rodziną.

3.      O Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla syna Piotra.

4.      Za śp. Jadwigę Hordyjewicz – int. od pracowników Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białej Podl.

5.      Za śp. Zinowię Ćwiek (gregorianka).

 

15.00  Dziękczynna za 90 lat chóru parafialnego.
17.00 1.       O Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla rodziny Romaniuk i Skrobol.

2.      Za śp. Ninę Chrabską – int. od koleżanek i kolegów z klasy Szkoły Podstawowej w Kodniu.

3.      Za śp. Józefa Huka w 1 rocz. śmierci.

4.      Za śp. Bolesława Korzeniewskiego w 3 rocz. śmierci.

5.      Za śp. Danutę Brodawkę w 30 dzień po śmierci.

6.      Za ++ rodziców Mariannę i Henryka Strojek.

7.      Za śp. Arkadiusza Charko (gregorianka).

 

Trzydziesta Czwarta Niedziela Zwykła 25.11.2018

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

8.00     1.       W 50 rocz. ślubu Wandy i Bronisława,  z prośbą o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata wspólnego życia.

2.      Za śp. Stanisława Wasilewskiego w 3 rocz. śmierci oraz ++ rodziców: Jana i Marii.

3.      Za śp. Czesława Szkodzińskiego – od Jadwigi i Pawła Magier z rodziną.

4.      Za śp. Apolonię Spalik – int. od Jadwigi i Piotra Wysockich z rodziną.

10.00 1.       Za Parafian

2.      Z okazji 50 rocz. urodzin Krzysztofa, o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata życia.

3.      W 12 rocz. urodzin Amelii,  o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na każdy dzień życia.

4.      O dary Ducha Świętego dla rodziny Stubińskich.

5.      Za śp. Ludwika Ochoda w 2 rocz. śmierci.

12.00       1.       Za ++ z rocznych wypominek.

2.      W 18 rocz. urodzin Kacpra i Igora, o Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MB Kodeńskiej na każdy dzień życia.

3.      Za śp. Stanisławę i Aleksandra Siemieniuk – int. od córki i wnuka.

4.      Za ++ rodziców Mariannę i Henryka Strojek.

17.00 1.       Z okazji 45 rocz. urodzin syna Piotra, o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata życia.

2.      Za śp. Bronisława Babkiewicza w 1 rocz. śmierci.

3.      Za śp. Zinowię Ćwiek (gregorianka).

4.      Za śp. Arkadiusza Charko (gregorianka).

               INTENCJE MSZALNE 11.11.2018 – 18.11.2018
Trzydziesta Druga Niedziela Zwykła 11.11.2018
8.00 1.       Z okazji 60 rocz. urodzin Tadeusza, o Boże błog., opiekę MB Kodeńskiej i wszelkie potrzebne łaski na dalsze lata życia.

2.      Za śp. Władysława Zarembę w 26 rocz. śmierci.

3.      Za śp. Stanisławę Zań – int. od rodziny Filipków z Dobromyśla.

4.      Za śp. Zinowię Ćwiek (gregorianka).

 

10.00   1.       Rocznice Chrztu: w 60 rocz. ur. Andrzeja Witkowskiego, 60 rocz. Tadeusza, 35 rocz. Karoliny Podniesińskiej,  35 rocz. Uli,  31 rocz. Piotra,  18 rocz. Norberta Kupskiego,     11 rocz. Hani Sosnowskiej, 7 rocz. Krzysztofa i w 1 rocz. Lenki Kłosowskiej, z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błog., opiekę MB Kodeńskiej i potrzebne łaski na dalsze lata życia.

2.      W int. O. Wiesława Nazaruka z okazji 60 rocz. urodzin, o Boże błog., dary Ducha Świętego, opiekę MB Kodeńskiej, zdrowie i potrzebne łaski na dalsze lata życia.

3.      Za ++ Stanisława Bisiuka, rodziców i rodzeństwo z obojga stron.

 

12.00        1.       Rocznice Ślubu: w 40 rocz. ślubu Haliny i Piotra, 40 rocz. Henryki i Władysława Niedziela, 40 rocz. Jadwigi i Tadeusza Czerskich, 40 rocz. Janiny i Józefa Wodnickich, 10 rocz. Iwony i Krzysztofa, 9 rocz. Anny i Roberta, 7 rocz. Wioletty i Andrzeja, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MB Kodeńskiej i potrzebne łaski na dalsze lata wspólnego życia.

2.      Z okazji 40 rocz. urodzin Iwony, o Boże błog., opiekę MB Kodeńskiej i potrzebne łaski w dalszym życiu.

3.      Za śp. Mariana Tereszkiewicza w 2 rocz. śmierci.

4.      Za śp. Marcina Ziomka.

5.      Za ++ rodziców Mariannę i Henryka Strojek.

15.30 W intencji Ojczyzny.
17.00 1.       Za Parafian

2.      Za śp. Janinę Trejda – int. od syna Tadeusza z rodziną.

3.      Za śp. Arkadiusza Charko (gregorianka).

Poniedziałek 12.11.2018

Wspomnienie Św. Jozafata, Biskupa i Męczennika, Patrona Diecezji

7.00 1.       W 18 rocz. urodzin Katarzyny, o zdrowie i Boże błog. w dorosłym życiu.

2.      O zdrowie i dary Ducha Świętego dla Jakuba oraz Boże błog. i jedność w rodzinie.

3.      Za śp. Antoniego i Kunegundę Wysokińskich.

4.      Za śp. Marię, Tadeusza, Janusza, Józefa i ++ z rodziny Deleżuków, Biernackich, Klimiuków i Kuszneruków.

5.      Za śp. Zinowię Ćwiek (gregorianka).

17.00 1.       O Boże błog., opiekę MB Kodeńskiej i wszelkie potrzebne łaski dla Teresy.

2.      O zdrowie i opiekę MB Kodeńskiej dla Joanny i Elwiry oraz Boże błog. w rodzinie.

3.      Za śp. Leokadię i Bolesława Potockich oraz Anielę i Stanisława Ruszkowskich.

4.      Za ++ rodziców Mariannę i Henryka Strojek.

5.      Za śp. Arkadiusza Charko (gregorianka).

 Wtorek 13.11.2018

Wspomnienie Św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, Pierwszych Męczenników Polskich

7.00 1.       Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog. w rodzinie Rząsów a szczególnie o jedność, zgodę i miłość dla Elżbiety i Wojciecha.

2.      Za śp. Sławomira, Martę  i ++ z rodziny Nowackich.

3.      Za śp. Danutę, Marię, Barbarę oraz ++ z rodziny Barańczuków, Myszków, Olbrysiów i Adamajtów.

4.      Za ++ rodzin: Dudów, Świderskich i Nawrotów.

5.      Za śp. Zinowię Ćwiek (gregorianka).

17.00   1.       Za śp. Alicję Rzelechowską w 22 rocz. śmierci – int. od syna z rodziną.

2.      Za śp. Mariannę Kieliszek w 3 rocz. śmierci i ++ z rodziny – int. od wnuczki Anety z rodziną.

3.      Za śp. Jana Hałaszko oraz ++ z rodziny Hałaszków i Głowackich.

4.      Za śp. Adelę Tarasiuk – int. od córki Janiny z rodziną.

5.      Za ++ rodziców Mariannę i Henryka Strojek.

6.      Za śp. Arkadiusza Charko (gregorianka).

 

 Środa 14.11.2018
7.00 1.       O Boże błog. w dorosłym życiu dla Aleksandry.

2.      Za ++ z rodziny Prochowiczów i Nowackich.

3.      Za śp. Reginę, Eugeniusza, Zofię, Tadeusza i ++ z rodziny Adamków i Strożków.

4.      Za śp. Antoninę i Stanisława Kaców oraz Andrzeja Raka.

5.      Za śp. Zinowię Ćwiek (gregorianka).

 

17.00

 

1.       Dziękczynna za uzdrowienie, z prośbą o dalszą opiekę MB Kodeńskiej i zdrowie dla Klaudii.

2.      Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, opiekę MB Kodeńskiej i Boże błog. w rodzinie.

3.      O zdrowie i Boże błog. dla rodziny Nieścioruków i Kropiwców.

4.      Za śp. Waldemara Tchorika – int. od żony i syna Adama.

5.      Za ++ rodziców Mariannę i Henryka Strojek.

6.      Za śp. Arkadiusza Charko (gregorianka).

 

Czwartek 15.11.2018
7.00 1.       O zdrowie i Boże błog. dla Teresy oraz pomoc w nauce dla Klaudii i Piotra.

2.      Dziękczynno – błagalna o zdrowie i błog. Boże dla Wiesława, Martyny i Anny.

3.      O Boże błog. i potrzebne łaski dla dzieci: Beaty, Grzegorza i Macieja.

4.      Za śp. Andrzeja, Marka i Kazimierza oraz ++ z rodzin: Konopińskich, Olszonowiczów, Hrenczuków, Polańskich, Maniewskich, Jakuszów i Regentów.

5.      Za śp. Zinowię Ćwiek (gregorianka).

 

17.00 1.       Za śp. Agnieszkę Woch.

2.      Za śp. Annę i Juliana Bieleckich.

3.      Za śp. Teresę i Henryka – int. od rodziny.

4.      Za śp. Cezarego, Bronisławę, Wandę, Edwarda, Elżbietę, Janusza, Natalię, Irenę, Marcina i Annę Śleszyńską.

5.      Za ++ rodziców Mariannę i Henryka Strojek.

6.      Za śp. Arkadiusza Charko (gregorianka).

 

      Piątek 16.11.2018
7.00 1.       Dziękczynna za 97 lat życia mamy Bronisławy.

2.      O jedność i zgodę w rodzinie Haliny oraz sakrament małżeństwa dla jej wnuczki Sylwii.

3.      Za śp. Marię i Waleriana Litwiniuków.

4.      Za ++ z rodzin: Nieścioruków, Bojczewskich i Kropiwców.

5.      Za śp. Zinowię Ćwiek (gregorianka).

 

17.00 1.       Dziękczynno – błagalna w int. rodziny Dejneków, o łaskę zdrowia i Bożą opiekę dla rodziców, dzieci i wnuków.

2.      Do MB Kodeńskiej z prośbą o nawrócenie i rozeznanie właściwej drogi życiowej dla córki Katarzyny.

3.      Za śp. Zofię, Piotra i Danutę Oworuszko w 25 rocz. śmierci.

4.      Za ++ rodziców Mariannę i Henryka Strojek.

5.      Za śp. Arkadiusza Charko (gregorianka).

 

       Sobota 17.11.2018

Wspomnienie Św. Elżbiety Węgierskiej, Zakonnicy

7.00 1.       Za Żywych i Zmarłych zapisanych do Księgi Mszy Świętych Wieczystych.

2.      Do MB Kodeńskiej z prośbą o łaskę zdrowia dla Anny.

3.      O zdrowie i opiekę MB Kodeńskiej dla Krzysztofa.

4.      Dziękczynno – błagalna o dalszą opiekę MB Kodeńskiej i wszelkie potrzebne łaski dla rodzin: Olszonowiczów, Szumskich, Korolczuków, Marczuków, Hrenczuków, Jakuszów, Konopińskich, Maniewskich, Domańskich, Kąkolów i Gronberskich.

5.      Za śp. Zinowię Ćwiek (gregorianka).

 

17.00 1.       Za śp. Czesławę Filipek – int. rodziny Ochrymowiczów.

2.      Za śp. Antoniego Falkiewicza – int. od Wandy Bosackiej z rodziną.

3.      Za śp. Jerzego Klimiuka,  Zofię, Henryka, Stanisława, Władysława i Grażynę Kaliszuk.

4.      Za ++ rodziców Mariannę i Henryka Strojek.

5.      Za śp. Arkadiusza Charko (gregorianka).

 

Trzydziesta Trzecia Niedziela Zwykła 18.11.2018
8.00     1.       Za śp. Marię Migdas w 7 rocz. śmierci oraz Elżbietę i Józefa Witkowiczów.

2.      Za śp. Janinę Piętka – int. od Lucyny Migda z Krakowa.

3.      Za śp. Apolonię Spalik – int. od Kazimiery Tereszkiewicz z rodziną.

4.      Za śp. Arkadiusza Charko w 1 rocz. śmierci.

5.      Za śp. Arkadiusza Charko (gregorianka).

10.00 1.       Za śp. Bogumiłę Tokarską, Zofię i Andrzeja Wójcik w rocznice śmierci.

2.      Za śp. Tadeusza Szurka – int. od Kazimiery i Józefa Smolińskich.

3.      Za śp. Karolinę i Światosława Siwagow – int. od Iwony i Dominika Nazaruk z rodziną.

4.      Za śp. Piotra Niturę – int. od Wandy Sosidko z rodziną.

12.00       1.       Za Parafian

2.      Za śp. Adama Sadło w rocznicę śmierci.

3.      Za śp. Henrykę Szaciłło w 14 rocz. śmierci.

4.      Za śp. Halinę Żuk w 4 rocz. śmierci.

5.      Za ++ rodziców Mariannę i Henryka Strojek.

17.00 1.       Do MB Kodeńskiej i Fatimskiej dziękczynna w intencji o. Dariusza i p. Ryszarda – przewodnika oraz wszystkich uczestników pielgrzymki do Fatimy: za piękne przeżycia tych dni, moc wrażeń, szczęśliwą podróż i powrót.

2.      Dziękczynno – błagalna  o dalszą opiekę MB Kodeńskiej i wszelkie potrzebne łaski dla Magdaleny Fit i jej rodziny.

3.      Za śp. Annę w 3 rocz. śmierci.

4.      Za śp. Zinowię Ćwiek (gregorianka).

 

               INTENCJE MSZALNE 04.11.2018 – 11.11.2018
Trzydziesta Pierwsza Niedziela Zwykła 04.11.2018
8.00 1.       Do MB Kodeńskiej z podziękowaniem za dar życia z wypadku, z prośbą o dalszą opiekę i powrót do zdrowia dla Patryka – int. od babci i dziadka.

2.      Za śp. Karolinę i Władysława Czubko.

3.      Za śp. Eugeniusza Tereszkiewicza.

4.      Za śp. Stanisławę i Mariana Wysockich.

5.      Za śp. Janinę Piętka – int. od Emilii Tryjańskiej z rodziną z Niepołowic.

10.00   1.       Za Parafian

2.      Z okazji 50 rocz. urodzin Augustyna, o Boże błog., opiekę MB Kodeńskiej i wszelkie potrzebne łaski na dalsze lata życia – int. od syna Szymona oraz Izabeli z rodziną.

3.      Za śp. Apolonię Spalik – int. od pracowników Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu.

4.      Za ++ rodziców Mariannę i Henryka Strojek.

12.00        1.       Z okazji 1 rocz. ślubu Justyny i Łukasza oraz narodzin ich synka Antosia, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata wspólnego życia.

2.      W 55 rocz. urodzin Janusza,  o Boże błog., opiekę MB Kodeńskiej i wszelkie potrzebne łaski na dalsze lata życia.

3.      Za śp. Józefa Huka – int. od rodziny Mirczewskich.

4.      Za śp. Ninę Chrabską – int. od rodziny Kłosowskich.

17.00 1.       Za śp. Karolinę, Adama, Józefa, Witolda, Danutę i Praksedę.

2.      Za śp. Zbigniewa i Jerzego oraz ++ z rodziny Zielińskich i Zawadzkich.

3.      Za śp. Zinowię Ćwiek (gregorianka).

4.      Za śp. Arkadiusza Charko (gregorianka).

Poniedziałek 05.11.2018
7.00 1.       O Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla rodziny Wińskich i Zawadzkich.

2.      W int. Stanisława o Boże błog. w życiu i pracy.

3.      Za śp. Elżbietę i Janusza Duk.

4.      Za śp. Stanisława Gochniewskiego.

5.      Za śp. Zinowię Ćwiek (gregorianka).

17.00 1.       Z okazji 50 rocz. urodzin Augustyna, o Boże błog., opiekę MB Kodeńskiej i wszelkie potrzebne łaski na każdy dzień życia  – int. od mamy i rodzeństwa.

2.      W 40 rocz. urodzin syna Dariusza, o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata życia.

3.      O zdrowie i Boże błog. dla Kingi, Małgorzaty i Wojciecha oraz ich rodziców.

4.      Za śp. Czesława Szkodzińskiego – int. od Zofii i Wiesława Sacharczuk

5.      Za ++ rodziców Mariannę i Henryka Strojek.

6.      Za śp. Arkadiusza Charko (gregorianka).

 Wtorek 06.10.2018
7.00 1.       Do MB Kodeńskiej z podziękowaniem za ocalenie z wypadku z prośbą o dalszą opiekę dla Łukasza Szema.

2.      Dziękczynna za szczęśliwe rozwiązanie, z prośbą o Boże błog. i dalszą  opiekę MB Kodeńskiej dla Zosi i Marysi.

3.      Za śp. Bogumiłę Parchomiuk w dniu urodzin.

4.      Za śp. Stanisława, Jana, Stefanię, Klemensa, Antoninę i ++ z rodziny Dejneków i Kamińskich.

5.      Za śp. Honoratę i Tadeusza Rokickich oraz Jana Maksymiuka.

6.      Za ++ rodziców i rodzeństwo z obojga stron z rodziny Kociuków i Iwaszków.

7.      Za śp. Zinowię Ćwiek (gregorianka).

17.00   1.       O zdrowie, Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla męża Zbigniewa.

2.      Za śp. Wiesława, Reginę i Jerzego Klencner, Andrzeja Boratyńskiego i Ryszarda Mantur.

3.      Za śp. Jana i Marię.

4.      Za ++ rodziców Mariannę i Henryka Strojek.

5.      Za śp. Arkadiusza Charko (gregorianka).

 Środa 07.11.2018
7.00 1.       O łaskę uzdrowienia.

2.      O Boże błog. i wyzwolenie z nałogu alkoholowego dla syna Pawła.

3.      O Boże błog., potrzebne łaski i MB Kodeńskiej dla Wioletty, Agnieszki, Teresy               i Zdzisława Mikołajczyków.

4.      Za śp. Stefana i Katarzynę Majda, Antoniego i Helenę Dzięcioł.

5.      Za śp. Andrzeja.

6.      Za śp. Zinowię Ćwiek (gregorianka).

17.00

 

1.       Dziękczynna za powrót do zdrowia, z prośbą o dalszą opiekę MB Kodeńskiej dla Grzegorza Szczepańskiego.

2.      Za śp. Stanisławę Zań – int. od Ewy i Stanisława Kępka.

3.      Za śp. Józefa Derdowicza – int. od córki Agnieszki z rodziną.

4.      Za ++ z rodzin: Trocewiczów i Michalaków.

5.      Za ++ rodziców Mariannę i Henryka Strojek.

6.      Za śp. Arkadiusza Charko (gregorianka).

Czwartek 08.11.2018
7.00 1.       Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę MB Kodeńskiej dla Natalii i Aleksandry oraz całej rodziny.

2.      Dziękczynna za zaliczenie egzaminów syna Leszka, prośbą o Boże błog. w dalszym życiu.

3.      O łaskę zdrowia i Boże błog. dla Stanisławy i Mieczysława Araków.

4.      O zdrowie, siły i opiekę MB Kodeńskiej dla Jarosława oraz Boże błog. dla jego rodziny.

5.      O Boże błog. i potrzebne łaski dla dzieci i wnuków.

6.      Za śp. Zinowię Ćwiek (gregorianka).

17.00 1.       Z okazji 1 rocz. urodzin Bartka, o Boże błog., opiekę MB Kodeńskiej i wszelkie potrzebne łaski na dalsze lata życia.

2.      O Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla pielgrzymów z Podgrodzia.

3.      Za śp. Eugeniusza w 1 rocz. śmierci oraz Genowefę, Stanisława, Juliannę, Jana i Jadwigę.

4.      Za śp. Eugenię Kocowską – int. od syna Mariana z żoną Moniką i dziećmi.

5.      Za ++ rodziców Mariannę i Henryka Strojek.

6.      Za śp. Arkadiusza Charko (gregorianka).

 

      Piątek 09.11.2018

Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

7.00 1.       O zdrowie i opiekę MB Kodeńskiej dla Miłosza – int. od dziadków.

2.      O zdrowie i potrzebne łaski dla syna Jarosława.

3.      Dziękczynno – błagalna z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą dla Marii Śliwa oraz jej dzieci: Anny, Krzysztofa i Dariusza z rodziną.

4.      Za ++ z rodzin: Wąsowiczów i Szwajów.

5.      Za śp. Zinowię Ćwiek (gregorianka).

 

17.00 1.       Dziękczynno – błagalna za 60 lat życia oraz 34 lata życia kapłańskiego O. Wiesława Nazaruka – int. od rodziny Danieluków i Wereszczyńskich.

2.      Za śp. Edmunda, Weronikę i Czesława Kuliszów.

3.      Za śp. Apolonię Spalik – int. od wnuczki Karoliny z rodziną.

4.      Za śp. Tadusza Szurka – od Zofii Mareckiej.

5.      Za ++ rodziców Mariannę i Henryka Strojek.

6.      Za śp. Arkadiusza Charko (gregorianka).

       Sobota 10.11.2018

Wspomnienie Św. Leona Wielkiego, Papieża i Doktora Kościoła

7.00 1.       Za Żywych i Zmarłych zapisanych do Księgi Mszy Świętych Wieczystych.

2.      O Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla rodzin: Kade, Oleksiak i Ortyl.

3.      O zdrowie, Boże błog. i wszelkie potrzebne łaski dla rodziny Nawrot i Świderskich.

4.      Za śp. Kazimierza Pańczuka w 17 rocz. śmierci.

5.      Za ++ rodziców Mariannę i Henryka Strojek.

6.      Za śp. Zinowię Ćwiek (gregorianka).

 

17.00 1.       Z okazji 40 rocz. urodzin Daniela, o Boże błog., opiekę MB Kodeńskiej i wszelkie potrzebne łaski na dalsze lata życia.

2.      Za śp. Henryka w 7 rocz. śmierci i Barbarę Pławskich.

3.      Za śp. Antoniego Falkiewicza – int. od rodziny Domagałów.

4.      Za śp. Czesława Szkodzińskigo – int. od Józefa i Bożeny Lichaczewskich z Warszawy.

5.      Za śp. Jadwigę Hordyjewicz  – int. od Bożeny, Olka i Agnieszki Nowakowskich.

6.      Za śp. Arkadiusza Charko (gregorianka).

 

Trzydziesta Druga Niedziela Zwykła 11.11.2018
8.00     1.       Z okazji 60 rocz. urodzin Tadeusza, o Boże błog., opiekę MB Kodeńskiej i wszelkie potrzebne łaski na dalsze lata życia.

2.      Za śp. Władysława Zarembę w 26 rocz. śmierci.

3.      Za śp. Stanisławę Zań – int. od rodziny Filipków z Dobromyśla.

4.      Za śp. Zinowię Ćwiek (gregorianka).

 

10.00 1.       Rocznice Chrztu: w 60 rocz. ur. Andrzeja Witkowskiego, 60 rocz. Tadeusza, 35 rocz. Karoliny Podniesińskiej, 18 rocz. Norberta Kupskiego, 11 rocz. Hanny Sosnowskiej, 7 rocz. Krzysztofa i 1 rocz. Lenki Kłosowskiej, z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Boże błog., opiekę MB Kodeńskiej i potrzebne łaski na dalsze lata życia.

2.      W int. O. Wiesława Nazaruka z okazji 60 rocz. urodzin, o Boże błog., dary Ducha Świętego, opiekę MB Kodeńskiej, zdrowie i potrzebne łaski na dalsze lata życia.

3.      Za ++ Stanisława Bisiuka, rodziców i rodzeństwo z obojga stron.

 

12.00       1.       Rocznice Ślubu: w 40 rocz. ślubu Haliny i Piotra, 40 rocz. Henryki i Władysława Niedziela, 40 rocz. Jadwigi i Tadeusza Czerskich, 40 rocz. Janiny i Józefa Wodnickich, 10 rocz. Iwony i Krzysztofa, 9 rocz. Anny i Roberta, 7 rocz. Wioletty i Andrzeja, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MB Kodeńskiej i potrzebne łaski na dalsze lata wspólnego życia.

2.      Z okazji 40 rocz. urodzin Iwony, o Boże błog., opiekę MB Kodeńskiej i potrzebne łaski w dalszym życiu.

3.      Za śp. Mariana Tereszkiewicza w 2 rocz. śmierci.

4.      Za śp. Marcina Ziomka.

5.      Za ++ rodziców Mariannę i Henryka Strojek.

 

15.30 W intencji Ojczyzny.
17.00 1.       Za Parafian

2.      Za śp. Janinę Trejda – int. od syna Tadeusza z rodziną.

3.      Za śp. Arkadiusza Charko (gregorianka).

             INTENCJE MSZALNE 28.10.2018 – 04.11.2018
Trzydziesta Niedziela Zwykła 28.10.2018

Uroczystość Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, Głównych Patronów Diecezji

8.00 1.       Za śp. Halinę Dąbrowską – int. od Ireneusza i Grażyny Szkodzińskich.

2.      Za śp. Tadeusza Kłosa – int. od Marty i Marka Kamińskich.

3.      Za śp. Józefa Huka – int. od rodziny Samociuków.

4.      Za śp. Jadwigę Hordyjewicz – int. od Henryka Andrzejewicza z rodziną

10.00 KALWARIA 1.       W 39 rocz. śmierci Kazimiery Wołoszkiewicz i ++ z rodziny Wołoszkiewiczów i Sacharczuków.
10.30        1.       W 18 rocz. urodzin Julii, o Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MB Kodeńskiej w dorosłym życiu.

2.      Za śp. Czesława, Antoniego i Eugeniusza Wawrysiewiczów w rocznice śmierci.

3.      Za śp. Kazimierę, Ludwikę i Kazimierza Smolińskich.

4.      Za ++ z rodzin: Krasowskich, Jakimowiczów i Bereskich.

12.00 1.       Za ++ z rocznych wypominek.

2.      Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę MB Kodeńskiej dla Sebastiana, Agnieszki i Zuzi.

3.      Za śp. Zbigniewa Kocowskiego w 4 rocz. śmierci – int. od syna Henryka z rodziną.

4.      Za śp. Apolonię Spalik – int. Kółka Różańcowego nr 12  p. Zofii Łabędzkiej.

17.00 1.       Za Parafian

2.      W int. nowożeńców Sylwii i Dawida, o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na nowej drodze wspólnego życia – int. od chrzestnej z rodziną.

3.      W 1 rocz. ślubu Magdaleny i Michała, o Boże błog., opiekę MB Kodeńskiej i wszelkie potrzebne łaski w dalszym życiu.

4.      Za śp. Helenę Stasiewicz (gregorianka)

5.      Za śp. Zofię Filipek (gregorianka)

Poniedziałek 29.10.2018
7.00 1.       O Boże błog., zdrowie i opiekę MB Kodeńskiej dla Kacpra i Miłosza oraz ich rodziców i chrzestnych.

2.      Do MB Kodeńskiej z podziękowaniem za opiekę i otrzymane łaski podczas studiów Mateusza.

3.      Do MB Kodeńskiej z prośbą o odnowienie miłości małżeńskiej Magdy i Sławka oraz pogłębienie wiary, nadziei i miłości dla całej rodziny.

4.      W pewnej intencji.

5.      Za śp. Zofię Filipek (gregorianka).

10.30 1.       Z okazji 2 rocz. ślubu Magdaleny i Tomasza oraz rocznicy urodzin Magdaleny, o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej w dalszym życiu dla nich oraz ich córeczki Zuzi.

2.      O zdrowie i Boże błog. dla Czesławy Kościesza, Agnieszki, Natalii, Ewy i Ryszarda Młodzianowskich, Jadwigi i Andrzeja Bugała.

17.00 1.       W int. zawierzenia opiece MB Kodeńskiej dzieci: Katarzyny, Krzysztofa i Beaty, z prośbą o potrzebne łaski w ich życiu – prosi mama.

2.      Za śp. Irenę Wojtecką w 3 rocz. śmierci.

3.      Za śp. Marię i Mikołaja Andrzejewiczów.

4.      Za śp. Saturninę, Franciszka, Apolonię, Ignacego i ++ z rodziny.

5.      Za śp. Helenę Stasiewicz (gregorianka).

 Wtorek 30.10.2018
7.00 1.       O łaskę uzdrowienia i opiekę MB Kodeńskiej dla Anny.

2.      O opiekę MB Kodeńskiej i Boże błog. w życiu i pracy dla dzieci: Agnieszki, Anety i Rafała.

3.      O łaskę zdrowia i błog. Boże dla Ewy, Janiny i Janusza Tomaszewskich.

4.      Za śp. Stanisławę w 4 rocz. śmierci i Kazimierza Nowoszewskich.

5.      Za śp. Zofię Filipek (gregorianka).

10.30 1.       Dziękczynno – błagalna o Boże błog., potrzebne łaski i opiekę MB Kodeńskiej dla Emila, Marty i Miłosza.

2.      O zdrowie i potrzebne łaski dla Zofii Jasińskiej.

17.00   1.       Z okazji 18 rocz. urodzin Natalii,  o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata  życia – int. od babci, Zygmunta i Zbyszka. 

2.      Za śp. Antoniego Falkiewicza – int. od Anny Sosnowskiej z rodziną.

3.      Za śp. Janinę Trejda – int. od rodziny Mikołajuków.

4.      Za śp. Tadeusza Szurka – int. od Witolda Krótkiewicza z rodziną.

5.      Za ++ z rodzin pielgrzymów z Rozwadówki.

6.      Za śp. Helenę Stasiewicz (gregorianka).

 Środa 31.10.2018
7.00 1.       O Boże błog., zdrowie, opiekę MB Kodeńskiej i wszelkie potrzebne łaski na każdy dzień życia dla pana z Włodawy.

2.      O nawrócenie Joanny.

3.      Do MB Kodeńskiej z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski w życiu dla Wiktora i jego rodziców.

4.      Za śp. Wacława Kapłana.

5.      Za śp. Józefa i Gertrudę Kucmierzów oraz Jerzego Krzyżanowskiego.

10.30 1.       O zdrowie i Boże błog. dla Danuty i Bogdana Kasprzyków z rodziną.
17.00

 

1.       O Boże błog., opiekę MB Kodeńskiej i wszelkie potrzebne łaski dla całej rodziny Lipińskich.

2.      Za ++ z rodzin: Danieluków, Nazaruków i Parchetów.

3.      Za śp. Danutę i Władysława Gospodarczyków oraz dziadków z obojga stron.

4.      Za śp. Tadeusza Szurka – int. od rodziny Majewskich.

5.      Za śp. Czesława Szkodzińskiego – int. od Urszuli i Wojciecha Rojek z rodziną.

Czwartek 01.11.2018

Uroczystość Wszystkich Świętych

8.00 1.       Za śp. Marię Migdas, Elżbietę i Józefa Witkowiczów.

2.      Za śp. Henrykę Osypiuk.

3.      Za śp. Janinę Piętka – int. od chrześniaka Andrzeja Trojanek z żoną i rodziną.

4.      Za śp. Janinę Borecką, Annę i Edwarda Wirowskich oraz Marcelinę Lichaczewską.

5.      Za śp. Zinowię Ćwiek (gregorianka).

10.00 1.       Za śp. Tadeusza Kłosa w 1 rocz. śmierci.

2.      Za śp. Józefa Chomiczewskiego w 26 rocz. śmierci oraz Marię, Jana, Julię, Franciszka, Anastazję i Maksyma.

3.      Za śp. Arkadiusza Charko (gregorianka).

4.      Za ++ rodziców Mariannę i Henryka Strojek.

11.30 Cmentarz 1.       Za śp. Stanisława Harasimiuka w 7 rocz. śmierci.

2.      Za śp. Jana w rocz. śmierci i Zofię Głowackich.

3.      Za śp. Danutę Bachanek.

4.      Za śp. Stanisława, Ludwikę i Piotra Wasilewskich, Antoninę, Antoniego, Józefa i Eugeniusza Rychlików, Marię i Zdzisława Pawłowiczów.

5.      Za śp. Czesławę i Zygmunta Filipek oraz rodziców z obojga stron, Zofię, Stanisława i Kazimierza Domagałów.

6.      Za ++ rodziców Genowefę i Bolesława Michalczuków i dziadków z obojga stron oraz Józefa Cylińskiego.

7.      Za ++ z rodzin: Pańkowskich, Szyszkowskich oraz ich bliskich.

8.      Za ++ z rodzin: Darmofałów i Lichaczewskich.

17.00 1.       Za Parafian

 

      Piątek 02.11.2018

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

7.00 1.       Za śp. Zofię Chomiczewską oraz ++ z rodzin: Chomiczewskich, Bojczewskich i Ocieszyńskich.

2.      Za dusze w czyśćcu cierpiące.

3.      Za śp. Zinowię Ćwiek (gregorianka).

 

10.00

Cmentarz

1.       Za śp. Michała Niebrzegowskiego w rocz. śmierci – int. od żony i najbliższej rodziny.

2.      Za śp. Danutę Bachanek.

3.      Za śp. Marię Migdas oraz Elżbietę i Józefa Witkowiczów.

4.      Za śp. Łucję Wnuk w rocznicę śmierci oraz Joannę i ++ z rodziny Głowackich, Wnuków, Borkowskich.

5.      Za ++ z rodziny Jeziornych i Krótkiewiczów.

6.      Za ++ Karolinę i Stanisława Samociuków oraz ich rodziców, dziadków i krewnych.

17.00 1.       Za śp. Zofię i Józefa Hasiewicz oraz ++ z rodziny.

2.      Za śp. Józefa Huka – int. od Marty i Marka Kamińskich.

3.      Za śp. Jadwigę i Kazimierza Chorąży oraz ++ z rodzin: Chorążych, Zelentów, Boguszewskich i Korowajskich.

4.      Za śp. Arkadiusza Charko (gregorianka).

5.      Za ++ rodziców Mariannę i Henryka Strojek.

       Sobota 03.11.2018
7.00 1.       Za Żywych i Zmarłych zapisanych do Księgi Mszy Świętych Wieczystych.

2.      Dziękczynno – błagalna w int. syna Markusa.

3.      O zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla rodziny Anny i Sebastiana Mareczko.

4.      Za śp. Kazimierza, Antoninę i Stanisława Niebrzydowskich.

5.      Za śp. Eugeniusza Kozioł w 30 dzień po śmierci.

6.      Za śp. Zinowię Ćwiek (gregorianka).

17.00 1.       Z okazji 70 rocz. urodzin Elżbiety, o Boże błog., opiekę MB Kodeńskiej i wszelkie potrzebne łaski na dalsze lata życia.

2.      Dziękczynno – błagalna z okazji 60 rocz. urodzin Haliny z prośbą o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na czas emerytury.

3.      W 5 rocz. urodzin Mai, o Boże błog., potrzebne łaski i opiekę MB Kodeńskiej dla rodziny.

4.      Za śp. Jadwigę Hordyjewicz  – int. od Wiesławy i Tadeusza Mackiewicz z rodziną.

5.      Za śp. Arkadiusza Charko (gregorianka).

6.      Za ++ rodziców Mariannę i Henryka Strojek.

Trzydziesta Pierwsza Niedziela Zwykła 04.11.2018
8.00     1.       Do MB Kodeńskiej z podziękowaniem za dar życia z wypadku, z prośbą o dalszą opiekę i powrót do zdrowia dla Patryka – int. od babci i dziadka.

2.      Za śp. Karolinę i Władysława Czubko.

3.      Za śp. Eugeniusza Tereszkiewicza.

4.      Za śp. Stanisławę i Mariana Wysockich.

5.      Za śp. Janinę Piętka – int. od Emilii Tryjańskiej z rodziną z Niepołowic.

10.00 1.       Za Parafian

2.      Z okazji 50 rocz. urodzin Augustyna, o Boże błog., opiekę MB Kodeńskiej i wszelkie potrzebne łaski na dalsze lata życia – int. od syna Szymona oraz Izabeli z rodziną.

3.      Za śp. Apolonię Spalik – int. od pracowników Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu.

4.      Za ++ rodziców Mariannę i Henryka Strojek.

12.00       1.       Z okazji 1 rocz. ślubu Justyny i Łukasza oraz narodzin ich synka Antosia, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata wspólnego życia.

2.      W 55 rocz. urodzin Janusza,  o Boże błog., opiekę MB Kodeńskiej i wszelkie potrzebne łaski na dalsze lata życia.

3.      Za śp. Józefa Huka – int. od rodziny Mirczewskich.

4.      Za śp. Ninę Chrabską – int. od rodziny Kłosowskich.

17.00 1.       Za śp. Karolinę, Adama, Józefa, Witolda, Danutę i Praksedę.

2.      Za śp. Zbigniewa i Jerzego oraz ++ z rodziny Zielińskich i Zawadzkich.

3.      Za śp. Zinowię Ćwiek (gregorianka).

4.      Za śp. Arkadiusza Charko (gregorianka).

 

             INTENCJE MSZALNE 21.10.2018 – 28.10.2018
Dwudziesta Dziewiąta Niedziela Zwykła 21.10.2018
8.00 1.       Za śp. Józefa Szkodzińskiego.

2.      Za śp. Bronisława Babkiewicza – int. od Adama Filipka z rodziną.

3.      Za śp. Stanisławę Zań – int. od Marka Zania z rodziną.

4.      Za śp. Zofię Filipek (gregorianka).

10.00 KALWARIA Z okazji urodzin Edwarda, o Boże błog., opiekę MB Kodeńskiej i potrzebne łaski na dalsze lata życia.
10.30        1.       Z okazji 10 rocz. ślubu Teresy i Wiesława, o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata życia.

2.      Dziękczynna za zdrowie, z prośbą o dalszą opiekę MB Kodeńskiej dla córki Urszuli.

12.00 1.       Za Parafian

2.      W 50 rocz. ślubu Zofii i Andrzeja Bancarzewskich, o Boże błog., potrzebne łaski, zdrowie i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata życia – int. od dzieci i wnuków.

3.      Z okazji 15 rocz. ślubu Ewy i Bogdana, o Boże błog., opiekę MB Kodeńskiej i wszelkie potrzebne łaski na dalsze lata wspólnego życia.

4.      O dary Ducha Świętego dla rodziny Tarasiuków.

17.00 1.       Za śp. Helenę i Jana Zajko.

2.      Za śp. Apolonię Spalik – int. od Elżbiety i Jana Potajczuk.

3.      Za śp. Antoniego Falkiewicza – int. od chrześniaka Tadeusza, Haliny i Katarzyny.

4.      Za śp. Helenę Stasiewicz (gregorianka)

5.      Za śp. Genowefę Saczuk (gregorianka)

Poniedziałek 22.10.2018

Wspomnienie Św. Jana Pawła II, Papieża

7.00 1.       Z okazji 50 rocz. urodzin Andrzeja, o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata życia.

2.      O Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla nowożeńców Agnieszki i Mariusza oraz jedność i miłość w małżeństwie Agnieszki i Grzegorza.

3.      O zdrowie i Boże błog. dla Bożeny.

4.      Dziękczynno – błagalna o dalszą opiekę MB Kodeńskiej i potrzebne łaski w życiu.

5.      Za śp. Zofię Filipek (gregorianka).

6.      Za śp. Genowefę Saczuk (gregorianka).

 

10.30 1.       W 42 rocz. ślubu Teresy i Zbigniewa, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata wspólnego życia.

2.      O Boże błog., wiarę, jedność i miłość w rodzinie Aleksandry i Tomasza.

 

18.00 1.       W 40 rocz. ślubu Barbary i Andrzeja, o  Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej  na dalsze lata wspólnego życia.

2.      Za śp. Jadwigę Kompe i jej męża oraz ++ z rodziny.

3.      Za śp. Stanisławę i Czesława Wierzbickich, Stefanię i Kazimierza Wysokińskich.

4.      Za śp. Wiktorię i Antoniego Kuczyńskich.

5.      Za śp. Helenę Stasiewicz (gregorianka).

 Wtorek 23.10.2018
7.00 1.       O łaskę uzdrowienia i opiekę MB Kodeńskiej dla Wiesławy.

2.      O Boże błog. i potrzebne łaski dla rodziny Olędrów, Pilusów i Talabskich.

3.      Za śp. Wacława Grajdę.

4.      Za ++ z rodzin: Miluskich, Iwanków, Dobrosielskich i Nowaczyków.

5.      Za śp. Zofię Filipek (gregorianka).

6.      Za śp. Genowefę Saczuk (gregorianka)

 

10.30 1.       Dziękczynno – błagalna o Boże błog., potrzebne łaski i opiekę MB Kodeńskiej dla członkiń Kółka Różańcowego p. Wandy Demediuk z Ogrodnik.

2.      O łaskę zdrowia i zgody w rodzinach Kondratów i Wojtkowskich.

18.00   1.       W 35 rocz. ślubu Teresy i Ireneusza, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata wspólnego życia.  

2.      Za śp. Honoratę i Henryka w rocznice śmierci, ++ z rodziny Szkodzińskich i Sławińskich oraz Józefę i Piotra Polańskich.

3.      Za śp. Jacka Kowalczyka w 6 rocz. śmierci.

4.      Za śp. Władysława i Genowefę.

5.      Za śp. Helenę Stasiewicz (gregorianka).

 

 Środa 24.10.2018
7.00 1.       Z okazji 43 rocz. ślubu Jana i Kazimiery Majda, o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej w dalszym życiu.

2.      O łaskę zdrowia i Boże błog. dla Przemka i Natalii – int. od mamy.

3.      O wielką wiarę, nadzieję i miłość dla Joanny, Natana, Patrycji i Patryka.

4.      Za śp. Zofię Filipek (gregorianka).

5.      Za śp. Genowefę Saczuk (gregorianka).

 

10.30 1.       O zdrowie i Boże błog. dla Elżbiety i Marka Duk oraz Aleksandry i Stanisława Nowakowskich z rodzinami.

2.      O Boże błog. i potrzebne łaski w rodzinie Magdaleny, Michała, Aleksandra i Dominiki.

18.00

 

1.       W 1 rocz. urodzin Macieja, o zdrowie, Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata życia.

2.      O zdrowie, opiekę MB Kodeńskiej i Boże błog. dla Elżbiety i Bronisława.

3.      Za śp. Janinę i Pawła Witwickich oraz Annę, Wiktora, Antoniego, Helenę, Marię i Władysławę.

4.      Za śp. Eugenię i Władysława Szcześniaków, Bolesława i Henrykę Makułów, Feliksę i Andrzeja Ponomarenko.

5.      Za śp. Helenę Stasiewicz (gregorianka).

Czwartek 25.10.2018
7.00 1.       Do MB Kodeńskiej z prośbą o zdrowie i błog. Boże w rodzinie Piotrowskich.

2.      Za śp. Grzegorza o dar nieba.

3.      Za ++ z rodziny Lubczuków.

4.      Za śp. Józefę Domarecką i ++ z rodziny Witów, Ślązaków i Metychów.

5.      Za śp. Zofię Filipek (gregorianka).

6.      Za śp. Genowefę Saczuk (gregorianka).

10.30 1.       O zdrowie, Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla Elżbiety i Stanisława Duk oraz     Ewy i Pawła Kawa z rodzinami.

2.      O wielką wiarę, nadzieję i miłość dla Elżbiety, Karoliny, Anny i Daniela.

18.00 1.       W 22 rocz. ślubu Wiolety i Andrzeja Jakimiec, o  Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej  na dalsze lata wspólnego życia.

2.      O Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla Ewy, Krzysztofa i Tosi oraz łaskę nawrócenia dla Barbary.

3.      Za śp. Elżbietę Kulisz w 1 rocz. śmierci.

4.      Za śp. Marię i Benedykta Hordyjewicz.

5.      Za śp. Helenę Stasiewicz (gregorianka)

 

      Piątek 26.10.2018
7.00 1.       Do MB Kodeńskiej z prośbą o opiekę i pomoc w zdaniu aplikacji i obrony pracy doktorskiej oraz dar macierzyństwa dla Agnieszki.

2.      Dziękczynno – błagalna o zdrowie, Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla całej rodziny.

3.      Z okazji urodzin Neli, Ernesta i Kastiana o zdrowie i Boże błog. na dalsze lata życia.

4.      O Boże błog. dla Wandzielin Garsija oraz ++ Ryszarda Łucyka i Krystynę Świta.

5.      Za śp. Zofię Filipek (gregorianka).

6.      Za śp. Genowefę Saczuk (gregorianka).

10.30 1.       Za śp. Krystynę Młodzianowską w 26 rocz. śmierci, Józefa Kościesza w 24 rocz. śmierci, Tadeusza Kościesza w 18 rocz. śmierci i Mariana Młodzianowskiego w 2 rocz. śmierci.
18.00 1.       Z okazji 1 rocz. urodzin Mileny i rocz. ślubu Moniki i Sławomira Kozaczuk oraz w int. ich córek Oliwi i Anny,  o Boże błog., potrzebne łaski i opiekę MB Kodeńskiej w dalszym życiu.

2.      Za śp. Stefanię w 10 rocz. śmierci i Józefa Wiecaszek.

3.      Za śp. Stanisława Tietiurka – int. od Wandy i Antoniego Sosidko.

4.      Za śp. Czesławę Filipek – int. od pracowników klasztoru.

5.      Za śp. Leokadię Kłosowską – int. od pracowników klasztoru.

6.      Za śp. Helenę Stasiewicz (gregorianka)

       Sobota 27.10.2018
7.00 1.       Za Żywych i Zmarłych zapisanych do Księgi Mszy Świętych Wieczystych.

2.      Dziękczynno – błagalna o zdrowie i opiekę MB Kodeńskiej nad córkę Edytą.

3.      O zdrowie i zgodę w rodzinie.

4.      Za śp. Zofię Filipek (gregorianka).

10.30 1.       W 55 rocz. ślubu Teresy i Kazimierza Gręziak oraz z okazji 80 rocz. urodzin Kazimierza,  o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata wspólnego życia.

2.      W int. Krzysztofa, Moniki, Jana i Stanisława, o zdrowie, Boże błog. i wszelkie potrzebne łaski w życiu.

18.00 1.       W 2 rocz. urodzin Adasia, o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata życia.

2.      Za śp. Janinę Piętka – int. od Koła Terespolskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

3.      Za śp. Artura Osypiuka – int. od pracowników Urzędu Poczty w Trzebieszowie.

4.      Za śp. Tadeusza Szurka  – int. od Stanisławy i Krzysztofa Falkiewicz z rodziną.

5.      Za śp. Tadeusza Sosnowskiego w 30 dzień po śmierci.

6.      Za śp. Helenę Stasiewicz (gregorianka)

Trzydziesta Niedziela Zwykła 28.10.2018

Uroczystość Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, Głównych Patronów Diecezji

8.00     1.       Za śp. Halinę Dąbrowską – int. od Ireneusza i Grażyny Szkodzińskich.

2.      Za śp. Tadeusza Kłosa – int. od Marty i Marka Kamińskich.

3.      Za śp. Józefa Huka – int. od rodziny Samociuków.

4.      Za śp. Jadwigę Hordyjewicz – int. od Henryka Andrzejewicza z rodziną

 

10.00 KALWARIA 1.       W 39 rocz. śmierci Kazimiery Wołoszkiewicz i ++ z rodziny Wołoszkiewiczów i Sacharczuków.

 

10.30       1.       W 18 rocz. urodzin Julii, o Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MB Kodeńskiej w dorosłym życiu.

2.      Za śp. Czesława, Antoniego i Eugeniusza Wawrysiewiczów w rocznice śmierci.

3.      Za śp. Kazimierę, Ludwikę i Kazimierza Smolińskich.

4.      Za ++ z rodzin Krasowskich, Jakimowiczów i Bereskich.

 

12.00 1.       Za ++ z rocznych wypominek.

2.      Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę MB Kodeńskiej dla Sebastiana, Agnieszki i Zuzi.

3.      Za śp. Zbigniewa Kocowskiego w 4 rocz. śmierci – int. od syna Henryka z rodziną.

4.      Za śp. Apolonię Spalik – int. Kółka Różańcowego nr 12  p. Zofii Łabędzkiej.

 

17.00 1.       Za Parafian

2.      W int. nowożeńców Sylwii i Dawida, o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na nowej drodze wspólnego życia – int. od chrzestnej z rodziną.

3.      W 1 rocz. ślubu Magdaleny i Michała, o Boże błog., opiekę MB Kodeńskiej i wszelkie potrzebne łaski w dalszym życiu.

4.      Za śp. Helenę Stasiewicz (gregorianka)

5.      Za śp. Zofię Filipek (gregorianka)

 

             INTENCJE MSZALNE 14.10.2018 – 21.10.2018
Dwudziesta Ósma Niedziela Zwykła 14.10.2018
8.00 1.       Za Parafian

2.      W int. nauczycieli, wychowawców i pracowników Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu.

3.      Za śp. Antoniego Sowę w 31 rocz. śmierci oraz ++ rodziców z obojga stron.

4.      Za śp. Eugeniusza Zania w 27 rocz. śmierci.

5.      Za śp. Janinę Piętka – int. od Teresy i Józefa Kowalczyków z rodziną.

 

10.00 KALWARIA Rocznice Chrztu: W 55 rocz. ur. Waldemara, 50 rocz. Krystyny, 18 rocz. Weroniki,              10 rocz.: Mateusza, Poli i Maksymiliana, 8 rocz. Jagody, w 7 rocz.: Marceliny i Pawła,           4 rocz. Wiktora, 3 rocz. Wojciecha, w 1 rocz. Macieja, z podziękowaniem za dar życia,         z prośbą o Boże błog., potrzebne łaski i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata życia.

 

10.30        1.       W 30 rocz. ślubu Ewy i Jana Tarasiuków, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata wspólnego życia.

2.      W 4 rocz. ślubu Małgorzaty i Daniela oraz z okazji urodzin Małgorzaty, o Boże błog. i potrzebne łaski w dalszym życiu.

 

12.00 1.       Rocznice Ślubu: W 50 rocz. Elżbiety i Hipolita Dziewulskich, 40 rocz. Izabeli i Ryszarda, 39 rocz. Zofii i Józefa, 38 rocz. Teresy i Tadeusza, 35 rocz. Stanisławy i Józefa Furman, 35 rocz. Mirosławy i Krzysztofa, 30 rocz. Małgorzaty i Henryka, 25 rocz. Marioli i Stanisława Głuchowskich, 25 rocz. Jolanty i Sławomira, 15 rocz. Iwony i Waldemara, 13 rocz. Sylwii i Kamila, 6 rocz. Doroty i Pawła, 6 rocz. Agnieszki i Łukasza, 5 rocz. Ewy i Grzegorza, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata wspólnego życia.

2.      Za śp. Władysława Lichaczewskiego oraz ++ rodziców Annę i Mikołaja.

3.      Za śp. Waldemara Tchorika w 30 dzień po śmierci.

4.      Za śp. Zofię Filipek (gregorianka).

 

17.00 1.       Z okazji 1 rocz. ślubu Renaty i Sebastiana, o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata wspólnego życia.

2.      Za śp. Marię w 7 rocz. śmierci i Mieczysława Tomczyków.

3.      Za śp. Apolonię Spalik – int. od Grażyny Witkowicz z rodziną.

4.      Za śp. Helenę Stasiewicz (gregorianka).

5.      Za śp. Genowefę Saczuk (gregorianka)

Poniedziałek 15.10.2018

Wspomnienie Św. Teresy od Jezusa, Dziewicy i Doktora Kościoła

7.00 1.       O Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla Jadwigi.

2.      O Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla Jadwigi, Tadeusza oraz ich dzieci i wnuków.

3.      O łaskę jedności i miłości w rodzinie.

4.      Za śp. Antoniego Falkiewicza – int. od zakładu z Bełku.

5.      Za śp. Zofię Filipek (gregorianka).

6.      Za śp. Genowefę Saczuk (gregorianka).

 

10.30 1.       Dziękczynno – błagalna z okazji 80 rocz. urodzin Jadwigi Gochniewskiej, 60 rocz. ur. Włodzimierza i 30 rocz. ur. Barbary Chomko.

2.      O zdrowie, Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla pracowników, właścicieli i zarządu Gospodarstwa Rybnego w Ełku.

 

18.00 1.       Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla Haliny i Mariana oraz całej rodziny.

2.      Za śp. Kazimierę Lesik w rocznicę śmierci.

3.      Za śp. Genowefę w 12 rocz. śmierci i Eugeniusza w 1 rocz. śmierci.

4.      Za śp. Jadwigę Hordyjewicz – int. od Teresy i rodziny Kozickich.

5.      Za śp. Helenę Stasiewicz (gregorianka).

 Wtorek 16.10.2018

Wspomnienie Św. Jadwigi Śląskiej

7.00 1.       Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla Agaty, Jarosława i Rafała.

2.      Do MB Kodeńskiej o opiekę i Boże błog. w pracy i życiu dla syna.

3.      Dziękczynno – błagalna o Boże błog. i potrzebne łaski w życiu dla Marii Tyszkiewicz i jej rodziny.

4.      Za śp. Bronisławę, Eugeniusza i Zenona.

5.      Za śp. Zofię Filipek (gregorianka).

6.      Za śp. Genowefę Saczuk (gregorianka)

 

10.30 1.       O łaskę jedności i miłości w rodzinie Justyny, Tomasza i Bartka.

2.      Za śp. Rajnolda Hermesa.

18.00   1.       Dziękczynno – błagalna o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla dzieci i wnuków.

2.      Za śp. Tadeusza Szurka – int. od Kółka Różańcowego z Dobromyśla.

3.      Za śp. Zbigniewa Kocowskiego w 4 rocz. śmierci.

4.      Za śp. Lucjana Wysokińskigo.

5.      Za śp. Helenę Stasiewicz (gregorianka).

 

 Środa 17.10.2018

Wspomnienie Św. Ignacego Antiocheńskiego, Biskupa i Męczennika

7.00 1.       O Boże błog. i wszelkie potrzebne łaski dla Edyty, Piotra, Jędrzeja i Adama.

2.      Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla Ilony, Anety i Grzegorza.

3.      Za śp. Zofię Filipek (gregorianka).

4.      Za śp. Genowefę Saczuk (gregorianka).

 

10.30 1.       O zdrowie i Boże błog. dla Marleny, Grzegorza, Oli, Zuzi Buraczewskich.

2.      O zdrowie i potrzebne łaski dla Józefa Skolimowskiego.

18.00

 

1.       Za śp. Bolesława Sowę i jego rodziców, Anielę, Czesława, Marię, Daniela, ks. Józefa z rodziny Maksymiuków, Jadwigę i Ignacego Papińskich, Zbigniewa i Eugenię Kocowskich oraz Władysławę i Antoniego Fraus.

2.      Za śp. Dede Kompa i ++ z rodziny Kompa.

3.      Za śp. Czesława Szkodzińskiego  – int. od rodziny Kuzawskich

4.      Za śp. Zbigniewa, Mikołaja i Marię Szmydko.

5.      Za śp. Helenę Stasiewicz (gregorianka).

 

Czwartek 18.10.2018

Święto Św. Łukasza, Ewangelisty

7.00 1.       Za śp. Aleksandrę Kozioł.

2.      Za śp. Genowefę Grajda.

3.      Za ++ z rodzin: Zajączkowskich, Kotlińskich, Pajerów i Samborów.

4.      Za śp. Zofię Filipek (gregorianka).

5.      Za śp. Genowefę Saczuk (gregorianka).

10.30 1.       Dziękczynno – błagalna  o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla Magdalny Fit oraz jej rodziny.

2.      Za ++ z rodzin: Świderskich, Janiszków i Filipów.

18.00 1.       O Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla przyjaciół i wszystkich składającym życzenia imieninowe siostrze Jadwidze.

2.      O uzdrowienie Danuty z choroby nowotworowej.

3.      Za śp. Henryka Ligora w 1 rocz. śmierci.

4.      Za śp. Karola Filipka w 30 rocz. śmierci.

5.      Za śp. Jadwigę Hordyjewicz – int. od rodziny Gawryluków z mamą.

6.      Za śp. Helenę Stasiewicz (gregorianka)

 

      Piątek 19.10.2018
7.00 1.       O zdrowie, Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla Sabiny i Romualda Buraczewskich.

2.      W pewnej intencji (p. Iwanicki)

3.      Za śp. Marię Jaworską w 50 rocz. śmierci oraz ++ z rodziny.

4.      Za śp. Edwina Pilusia.

5.      Za śp. Zofię Filipek (gregorianka).

6.      Za śp. Genowefę Saczuk (gregorianka).

10.30 1.       Dziękczynna za dar małżeństwa i rodzicielstwa Grzegorza i Magdaleny z prośbą o dalszą opiekę MB Kodeńskiej dla dzieci: Marii, Marty, Jana i Boże błog. w rodzinie.

2.      O łaskę jedności i miłości w rodzinie Agnieszki i Mateusza.

18.00 1.       Dziękczynna za dar życia w 5 rocznicę urodzin Marysi.

2.      Z okazji 62 rocz. urodzin Krystyny o Boże błog., wszelkie potrzebne łaski i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata życia  – int. od Zbyszka i Zygmunta.

3.      Za śp. Józefa Jelonka oraz dziadków z obojga stron.

4.      Za śp. Stanisławę i Wacława Buraczyńskich, Jadwigę i Wiktora Koziorz.

5.      Za śp. Helenę Stasiewicz (gregorianka)

       Sobota 20.10.2018

Wspomnienie Św. Jana Kantego, Prezbitera

7.00 1.       Za Żywych i Zmarłych zapisanych do Księgi Mszy Świętych Wieczystych.

2.      O Boże błog. i wszelkie potrzebne łaski dla syna Mateusza i chrześniaka Jakuba.

3.      Do MB Kodeńskiej o Boże błog. i potrzebne łaski dla Ireny i jej rodziny.

4.      Za ++ z rodzin: Przyjemskich, Traczów, Wiśniewskich, Witów i Piwonich.

5.      Za śp. Zofię Filipek (gregorianka).

6.      Za śp. Genowefę Saczuk (gregorianka).

10.30 1.       W 45 rocz. ślubu Heleny i Ryszarda, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata wspólnego życia.

2.      Z okazji 61 rocz. urodzin Urszuli,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata życia.

18.00 1.       Z okazji 25 rocz. urodzin Aleksandry o Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata życia.

2.      O powrót do zdrowia dla O. Romana.

3.      Za śp. Mariannę Sowa – int. od Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w Białej Podl.

4.      Za śp. Józefa Huka – int. od rodziny Kuzawskich i Mareckich.

5.      Za śp. Helenę Stasiewicz (gregorianka)

Dwudziesta Dziewiąta Niedziela Zwykła 21.10.2018
8.00     1.       Za śp. Józefa Szkodzińskiego.

2.      Za śp. Bronisława Babkiewicza – int. od Adama Filipka z rodziną.

3.      Za śp. Stanisławę Zań – int. od Marka Zania z rodziną.

4.      Za śp. Zofię Filipek (gregorianka).

10.00 KALWARIA Z okazji urodzin Edwarda, o Boże błog., opiekę MB Kodeńskiej i potrzebne łaski na dalsze lata życia.
10.30          1.       Z okazji 10 rocz. ślubu Teresy i Wiesława, o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata życia.

2.      Dziękczynna za zdrowie, z prośbą o dalszą opiekę MB Kodeńskiej dla córki Urszuli.

12.00       1.       Za Parafian

2.      W 50 rocz. ślubu Zofii i Andrzeja Bancarzewskich, o Boże błog., potrzebne łaski, zdrowie i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata życia – int. od dzieci i wnuków.

3.      Z okazji 15 rocz. ślubu Ewy i Bogdana, o Boże błog., opiekę MB Kodeńskiej i wszelkie potrzebne łaski na dalsze lata wspólnego życia.

4.      O dary Ducha Świętego dla rodziny Tarasiuków.

17.00 1.       Za śp. Helenę i Jana Zajko.

2.      Za śp. Apolonię Spalik – int. od Elżbiety i Jana Potajczuk.

3.      Za śp. Antoniego Falkiewicza – int. od chrześniaka Tadeusza, Haliny i Katarzyny.

4.      Za śp. Helenę Stasiewicz (gregorianka)

5.      Za śp. Genowefę Saczuk (gregorianka)

 

  

 

   INTENCJE MSZALNE 30.09.2018 – 07.10.2018

Dwudziesta Szósta Niedziela Zwykła 30.09.2018
8.00 1.       Za śp. Artura Magier w rocznicę śmierci oraz Kazimierza Magier, Marię, Mikołaja i Zbigniewa Szmydko.

2.      Za śp. Janinę Piętka – int. od Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta z Kodnia.

3.      Za śp. Stanisławę Zań – int. od Czesławy Wysokińskiej.

4.      Za śp. Tadeusza Szurka – int. od siostry Jadwigi z rodziną.

10.00 KALWARIA 1.       Za ++ rodziców: Kazimierę i Józefa Trębickich.

 

10.30        1.       O pojednanie i wzajemną miłość w rodzinie.

2.      Za śp. Józefa Huka – int. od Barbary i Waldemara Magier z rodziną.

3.      Za śp. Kamila Suleja.

12.00 1.       O Boże błog., dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla O. Damiana – int. od Patryka z rodzicami.

2.      O światło Ducha Świętego, Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na czas studiów.

3.      Za śp. Józefa i Antoninę Szkodzińskich oraz ich córek: Helenę, Lucynę i Danutę.

4.      Za śp. Apolonię Spalik – int. od Anny i Marcina Kamińskich z dziećmi.

17.00 1.       Za Parafian

2.      Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i szybki powrót do zdrowia dla Dawida.

3.      Za śp. Karola Sosidko i dziadków: Janinę, Stefana, Anielę i Leoncjusza.

4.      Za śp. Andrzeja Jóźwiaka (gregorianka).

5.      Za śp. Genowefę Saczuk (gregorianka).

Poniedziałek 01.10.2018

Wspomnienie Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Dziewicy i Doktora Kościoła

7.00 1.       Z podziękowaniem za 30 lat małżeństwa Elżbiety i Jacka,  z prośbą o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej w dalszym życiu dla jubilatów oraz ich dzieci i wnuka Filipa.

2.      O zdrowie i Boże błog. dla Barbary w 24 rocznicę przeszczepu nerki.

3.      Dziękczynno – błagalna za wstawiennictwem św. Teresy o łaskę zdrowia dla córki Małgorzaty oraz opiekę nad całą rodziną.

4.      Za śp. Zofię Filipek (gregorianka).

5.      Za śp. Genowefę Saczuk (gregorianka).

 

10.30 1.       W int. pątników pieszej pielgrzymki z parafii Łomazy oraz Ortela i okolic, o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej.

2.      Dziękczynno – błagalna o błogosławieństwo i opiekę MB Kodeńskiej dla Sabiny, Adama, Adriana i całej rodziny Połosaków.

18.00 1.       Dziękczynna za otrzymane zdrowie, z prośbą o Boże błog. w dalszym życiu.

2.      Za śp. Anatoliusza Sosidko w rocznicę śmierci.

3.      Za śp. Ninę Chrabską – int. od koleżanki Ewy z mężem.

4.      Za śp. Józefę, Franciszka, Teofilę, Tadeusza i ++ z rodziny Gałachów.

5.      Za śp. Helenę Stasiewicz (gregorianka).

 

 Wtorek 02.10.2018

Wspomnienie Aniołów Stróżów

7.00 1.       O Boże błog., dary Ducha Świętego i zdrowie dla Andrzeja.

2.      Dziękczynno – błagalna o Boże błog.  i opiekę MB Kodeńskiej dla Arkadiusza, Ewy oraz ich dzieci.

3.      Za śp. Ignacego, Helenę, Adolfa, Marię, Jana i Wiesława.

4.      Za śp. Zofię Filipek (gregorianka).

5.      Za śp. Genowefę Saczuk (gregorianka)

 

10.30 1.       O wielką wiarę, nadzieję i miłość dla o. Andrzeja.

2.      O Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla rodziny Szczuchniaków oraz dar macierzyństwa dla córki Katarzyny.

18.00   1.       W 25 rocz. ślubu Małgorzaty i Adama Hoff, o Boże błog., zdrowie i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata wspólnego życia.

2.      W 19 rocz. śmierci Marianny i Stanisława Miaziów oraz Stanisława Seroczyńskiego.

3.      Za śp. Annę i Leona Rojków w rocznice śmierci.

4.      Za śp. Janinę Micewicz w rocznicę śmierci oraz Jacka i Adama Micewiczów.

5.      Za śp. Franciszka i Józefę Górskich oraz ++ z rodziny Górskich i Oleszczuków.

6.      Za śp. Helenę Stasiewicz (gregorianka).

 

 Środa 03.10.2018
7.00 1.       O Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Teresy.

2.      Dziękczynno – błagalna w int. syna Markusa.

3.      Za śp. Reginę.

4.      Za śp. Danutę i Czesława Suchożebrskich oraz Zbigniewa Stolarczyka.

5.      Za śp. Zofię Filipek (gregorianka).

6.      Za śp. Genowefę Saczuk (gregorianka).

 

10.30 1.       O wielką wiarę, nadzieję i miłość dla o. Józefa.

2.      W int. chorych i cierpiących z parafii Św. Anny z Białej Podl.

18.00

 

1.       O zgodę i jedność w rodzinie.

2.      Za śp. Reginę Wiśniewską – int. od pracowników sanktuarium kodeńskiego.

3.      Za śp. Józefa Derdowicza – int. od córki Iwony z rodziną.

4.      Za śp. Tadeusza Szurka – int. od rodziny Kuzawskich.

5.      Za śp. Helenę Stasiewicz (gregorianka).

Czwartek 04.10.2018

Wspomnienie Św. Franciszka z Asyżu

7.00 1.       W 38 rocz. ślubu Teresy i Adama, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i dalszą opiekę rodziny.

2.      Dziękczynna za 90 lat życia Józefa Sawczuka, z prośbą o dalszą opiekę MB Kodeńskiej.

3.      O zdrowie i Boże błog. dla całej rodziny Turkowskich.

4.      Za śp. Wiktora i Janinę.

5.      Za śp. Zofię Filipek (gregorianka).

6.      Za śp. Genowefę Saczuk (gregorianka).

10.30 1.       O wielką wiarę, nadzieję i miłość dla o. Grzegorza.

2.      Dziękczynno – błagalna w int. wspólnoty parafialnej z Białej Podl.

18.00 1.       O powołania kapłańskie, misyjne i zakonne.

2.      O Boże błog., wszelkie potrzebne łaski i opiekę MB Kodeńskiej dla o. Franciszka           z okazji imienin.

3.      O Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MB Kodeńskiej dla s. Marii Franciszki.

4.      Z okazji 2 rocz. urodzin Anny – Marii, o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata życia.

5.      Za śp. Tadeusza Szurka – int. od chrześniaka Dariusza z rodziną.

6.      Za śp. Mariannę Strojek – int. od  pracowników sanktuarium kodeńskiego.

7.      Za śp. Helenę Stasiewicz (gregorianka)

 

      Piątek 05.10.2018

Wspomnienie Św. Faustyny Kowalskiej, Dziewicy

7.00 1.       Za dusze w czyśćcu cierpiące.

2.      Za ++ rodziców: Janinę i Franciszka Majczynów, Irenę i Jana Mućków.

3.      Za śp. Tadeusza, Andrzeja, Karolinę, Praksedę i ++ z rodziny Kuszneruków, Rabczuków i Drzosów.

4.      Za śp. Aleksandrę Kozioł.

5.      Za śp. Zofię Filipek (gregorianka).

6.      Za śp. Genowefę Saczuk (gregorianka).

10.30 1.       O wielką wiarę, nadzieję i miłość dla o. Lucjana.

2.      Za śp. Władysława, Mariannę, Tadeusza i Stanisława z rodziny Nestoruków.

18.00 1.       Wynagradzająca Sercu Pana Jezusa.

2.      W 40 rocz. urodzin Pawła, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata życia.

3.      Za śp. Apolonię Spalik – int. od Ireny Łapińskiej.

4.      Za śp. Jana Zeszczuka – int. od koleżanek z pracy

5.      Za śp. Czesława Szkodzińskiego – int. od Piotra Magra.

6.      Za śp. Eugeniusza Cegłowskiego – int. od żony, dzieci i wnuków.

7.      Za śp. Helenę Stasiewicz (gregorianka)

       Sobota 06.10.2018
7.00 1.       Za Żywych i Zmarłych zapisanych do Księgi Mszy Świętych Wieczystych.

2.      W int. wynagradzającej za grzechy popełnione w rodzinach: Kukawskich, Makowskich, i Marczuków.

3.      O zdrowie i potrzebne łaski dla rodziny Anny i Sebastiana Mareczko.

4.      Za śp. Zofię Filipek (gregorianka).

5.      Za śp. Genowefę Saczuk (gregorianka).

10.30 1.       Za śp. Artura Osypiuka – int. od Julii Gąsiorowskiej z rodziną.

2.      Za śp. Zofię i Czesława Krasuskiego, Łukasza Izdebskiego.

18.00 1.       Z okazji rocznicy powstania wspólnoty AA.

2.      Dziękczynna z okazji 60 rocz. urodzin Aliny Bandarzewskiej, o Boże błog., opiekę MB Kodeńskiej i wszelkie potrzebne łaski na dalsze lata życia.

3.      Z okazji 50 rocz. urodzin Tomasza, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej w dalszym życiu.

4.      Dziękczynno – błagalna o zdrowie, Boże błog i potrzebne łaski dla Ewy, Agnieszki, Danuty, Leszka, Pawła i Heleny.

5.      Za śp. Feliksa Sacharczuka w 3 rocz. śmierci.

6.      Za śp. Eugeniusza Karpowicza w 1 rocz. śmierci.

7.      Za śp. Helenę Stasiewicz (gregorianka)

Dwudziesta Siódma Niedziela Zwykła 07.10.2018
8.00     1.       Za śp. Stanisławę Zań – int. od wnuczki Beaty.

2.      Za śp. Józefa Huka – int. od Ryszarda i Bogumiły Zań z rodziną.

3.      Za śp. Janinę Piętka – int.  od Kazimiery Adamiec z rodziną.

4.      Za śp. Zofię Filipek (gregorianka).

10.00 KALWARIA Z okazji 3 rocz. urodzin Cyprianka, o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata życia.
10.30          1.       Z okazji 2 rocz. urodzin Julii, o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na każdy dzień życia dla niej i jej rodziców.

2.      Za śp. Mieczysława Bondaruka w 1 rocz. śmierci – int. od dzieci

12.00       1.       W 50 rocz. ślubu Alicji i Mieczysława Korżyńskich,  o Boże błog., zdrowie i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata wspólnego życia.

2.      Dziękczynna z okazji 2 rocz. ślubu Magdaleny i Kamila, z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata wspólnego życia oraz potrzebne łaski w ich rodzinie.

3.      O dary Ducha Świętego i opiekę MB Kodeńskiej dla rodziny Tarasiuków.

4.      Za śp. Stefana Pietryka w 6 rocz. śmierci i ++ z rodziny Pietryków.

17.00 1.       Za Parafian

2.      Za śp. Henrykę w rocz. śmierci, Wawrzyńca, Wiesława i Stanisława Pietrusików.

3.      Za śp. Helenę Stasiewicz (gregorianka).

4.      Za śp. Genowefę Saczuk (gregorianka).