Kapłani przybyli do Matki Jedności

Maryja jest przy nas w naszej zbawczej posłudze. Ona staje przy nas w chwilach radosnych i trudnych. Ona umacnia naszą wiarę, gdy zostaje poddana próbom; pomaga nam odnaleźć Jezusa, gdy Go gubimy – mówił bp Kazimierz Gurda podczas Mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej. W czwartek, 31 sierpnia księża z diecezji siedleckiej spotkali się u Królowej Podlasia.

Czas pielgrzymki kapłanów diecezji siedleckiej był okazją do dziękczynienia za dar koronacji koronami papieskimi obrazu Matki Bożej Kodeńskiej, która odbyła się 15 sierpnia tego roku. Sanktuarium kodeńskie spełnia także ważną rolę w życiu religijnym Kościoła siedleckiego. W pielgrzymce uczestniczyło ponad 200 kapłanów.

– Przybywamy także, aby spojrzeć z wdzięcznością na dar kapłaństwa, który otrzymaliśmy przez sakrament święceń. […] Przybywamy do Jej domu, jako Jej duchowi synowie i bracia jej Syna, Najwyższego Kapłana. Mamy okazję, aby z Nią o naszej kapłańskiej posłudze porozmawiać. Porozmawiać o nas i naszym diecezjalnym kościele, parafiach, wiernych; polecić siebie i naszych parafian Jej matczynej trosce – wskazał biskup siedlecki.

W nawiązaniu do pierwszego czytania z Liturgii Słowa, bp Kazimierz Gurda przypomniał, że radością każdego duszpasterza, jest trwanie wiernych w wierze. Hierarcha zachęcał, aby z radością i wdzięcznością spojrzeć na parafian, którzy trwają w chrześcijańskiej nadziei, są obecni na każdej Mszy św. Ich obecność powinna kapłanów ożywiać i radować, tak jak św. Pawła Apostoła.

Hierarcha, wskazując na Apostoła Narodów, przypomniał o znaczeniu modlitwy. Modlitwa pasterza parafii, za swych wiernych jest czymś podstawowym. Wierni tego potrzebują i chcą o tym wiedzieć. – Potrzeba jest modlitwy za tych parafian, których dawno już księża w swych kościołach nie widzieli. Trzeba nam się modlić za tych, którzy odeszli, aby powrócili. Bo przecież chodzi tu o ich zbawienie – mówił bp Kazimierz Gurda.

Ważnym elementem w życiu kapłana, jest wezwanie do świętości, trwanie do bycia przygotowanym na powtórne przyjście Pana Jezusa. To troska o zbawienie wiernych, ale także o osobistą świętość kapłana. – Drodzy Bracia w Chrystusowym Kapłaństwie, bądźmy odpowiedzialni za zbawienie naszych braci i sióstr. Prowadźmy ich drogą Jezusa. Czyńmy wszystko, abyśmy sami nie zasłużyli na miano obłudników. Maryja, Matka Jezusa i nasza Matka patrzy na nas z miłością i wielką nadzieją. Patrzy na nas jako na współpracowników Jej Syna w dziele zbawienia człowieka i świata. Obyśmy Jej i Jej Syna nie zawiedli – zaakcentował biskup siedlecki.

Przed Mszą św. kapłani wysłuchali konferencji duchowej o. dr Ryszarda Szmydkiego OMI. Ważnym momentem podczas pielgrzymki był czas wystawienia Najświętszego Sakramentu w czasie którego dokonano aktu zawierzenia duchowieństwa Matce Najświętszej. Temu obrzędowi przewodniczył biskup siedlecki Kazimierz Gurda.

– Boże, najlepszy nasz Ojcze, przez wstawiennictwo Matki naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, wdzięczni za dar sakramentalnego kapłaństwa, zawierzamy Ci siebie, prosząc z pokorą o łaskę ciągle wzrastającej wiary, zdolnej do przyjęcia w pełni Twojego objawienia i głoszenia go bez samowolnych zmian czy przemilczeń. […] Boże w Trójcy Świętej Jedyny, przyjmij nasze zawierzenie. Niech Matka Twojego wcielonego Syna, czczona w kodeńskim wizerunku, wspiera nas swoim wstawiennictwem w realizacji wypowiedzianych zobowiązań – modlili się kapłani.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Ks. Marek Weresa