Kochani,
teraz już sama ufność…
Sztuka jest przygotowana. Jeśli Pan Bóg zechce, wystawimy ją. Kiedy? To również wie tylko Bóg.
Nie będzie premiery 5.04.
Jak Bóg da, wystawimy sztukę w innym terminie.
Bądź wola Twoja…